Alle  |  Strafrecht - verkeer & aansprakelijkheid  |  Ondernemingsrecht  |  Personen- en familierecht  |  Vastgoedrecht

Erven van een stiefouder

Kinderen gelijk behandelen is niet altijd makkelijk. Zeker in nieuw samengestelde gezinnen is het moeilijk om al de kinderen gelijk te behandelen bij ...

Huis verkopen bij scheiding

Wanneer u en uw partner beslissen een punt te zetten achter het huwelijk en een echtscheiding wordt besproken, komt er heel wat kijken bij de verdelin...

Hoorrecht kind familierechtbank

Het hoorrecht voor kinderen werd in 2014 in het leven geroepen met als doel het belang van de kinderen meer voorop te plaatsen in een proced...

Bezoekrecht voor grootouders

Ondanks alle goede intenties kan de relatie tussen een (volwassen) kind en zijn ouders sterk vertroebelen. Soms in die mate dat die kinderen wensen da...

Partnergeweld

Partnergeweld is op de dag van vandaag nog te vaak een onbespreekbaar thema. Wat achter gesloten deuren gebeurt, wordt angstvallig stilgehouden u...

Onderhoudsplicht ouders

Als ouder heb je een onderhoudsplicht ten opzichte van je kinderen. Dit betekent dat je financieel verantwoordelijk bent voor de kosten van levensonde...

Wat betekent omgangsrecht?

Omgangsrecht of bezoekrecht bepaalt wie er op welke tijdstippen en gedurende welke periode persoonlijk contact mag hebben met een minderjarig kind. ...

Stiefouderadoptie

Nieuw samengestelde gezinnen komen vandaag de dag meer en meer voor. Stiefouders - ook soms plusouders genoemd – behandelen hun stiefkind steeds...

Herziening onderhoudsgeld kind

Als ouder wil je het beste voor je kind. Wanneer ouders uit elkaar gaan, kan het zijn dat er afspraken gemaakt worden over het onderhoudsgeld voor het...

Verblijfsregeling van je kind

Scheiden en kinderen, een scenario waar een goede communicatie tussen beide ouders van primordiaal belang is voor het kind. Hoe zorg ik voor een o...

De wettelijke erfgenamen bij overlijden

Erven gebeurt niet willekeurig. De wet houdt rekening met algemene principes en wijst de erfgenamen aan indien de erflater geen testament of huwelijks...

Onderhoudsgeld kind

Wanneer ouders besluiten om uit elkaar te gaan, is het belangrijk om afspraken te maken over de financiële ondersteuning van de kinderen. Dit wor...

Echtscheiding aanvragen zonder partner?

Wil je een echtscheiding aanvragen zonder partner? Hoe kan je scheiden zonder onderlinge toestemming? Wat als jouw partner niet wil scheiden? Het i...

Feitelijk samenwonen

Naast het traditionele huwelijk zijn er de laatste jaren steeds meer andere vormen van samenwonen ontstaan. De bekendste voorbeelden hiervan zijn wett...

Echtscheiding onderlinge toestemming (EOT)

Een echtscheiding met onderlinge toestemming betekent dat u en uw partner scheiden in onderling akkoord. Dit artikel beschrijft de procedure van ...

Erfenis bij wettelijk samenwonen

Of u samenwonend of gehuwd bent, heeft een invloed op verschillende vlakken. Ook op juridisch vlak zijn er belangrijke verschillen. Wettelijk samenwon...

Erfenis langstlevende echtgenoot

Erven tussen echtgenoten neemt in het erfrecht een bijzondere positie in. De huwelijkspartner kan bijvoorbeeld niet onterfd worden en gehuwd zijn en a...

Onenigheid tussen de erfgenamen over de erfenis

Als er een dierbare overlijdt, kan er soms onenigheid ontstaan over de erfenis. Het is belangrijk om te weten wat uw rechten zijn in deze situatie en ...
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid.   Meer info OK