Onderhoudsplicht ouders

In dit blogartikel beantwoorden we de meestgestelde vragen over de onderhoudsplicht van ouders. 

- Tot wanneer dient u alimentatie te betalen?
- Moet je alimentatie betalen wanneer jouw kind meerderjarig is?
- Ben je verplicht een kot te betalen wanneer jouw kind dichter bij huis kan studeren?

Je leest het allemaal in onderstaande artikel.
Auteur
Stijn Braeye
Kernexpertise
Personen- en familierecht
Datum
15.07.2021
Leestijd
3 minuten

Tot wanneer dient u alimentatie te betalen?

Er zijn drie scenario’s denkbaar die de duur van de onderhoudsplicht van de ouders afbakenen:

  • Scenario 1: indien de opleiding van het kind voltooid is vóór de meerderjarigheid én het kind kan zélf voorzien in onderhoud, dan is er géén onderhoudsverplichting meer, tenzij de bron van inkomsten van het kind is wegvallen.
     
  • Scenario 2: indien de opleiding van het kind is voltooid vóór de meerderjarigheid, maar het kind kan door bijvoorbeeld werkloosheid, fysieke handicap… niet voorzien in diens onderhoud, dan loopt de onderhoudsverplichting af bij de meerderjarigheid van het kind. Nà de meerderjarigheid start evenwel de gemeenrechtelijke onderhoudsplicht op basis van artikel 205 en 207 van het Burgerlijk Wetboek.
     
  • Scenario 3: indien de opleiding van het kind niet voltooid is nà de meerderjarigheid, dan loopt de onderhoudsverplichting door totdat de opleiding voltooid is.

Onderhoudsplicht student

De onderhoudsplicht van de ouders loopt door tot de passende opleiding van het kind is voltooid, ook al stelt dit eindpunt zich pas na de meerderjarigheid (artikel 203, §1 oud BW), dit op voorwaarde dat de studies een normale voortgang kennen.

Om te kunnen nagaan of de ouders onderhoudsplichtig zijn, is het van belang de nadere invulling van dergelijke begrippen te kunnen plaatsen.  

Alimentatie wordt begroot naar evenredigheid van de middelen van de ouders, zoals de beroeps-, roerende en onroerende inkomsten, de voordelen en andere middelen die de levensstandaard van zowel de kinderen als deze van de ouders waarborgen.

Wanneer het kind de meerderjarigheid bereikt heeft en daarna bij een derde inwoont, blijft de onderhoudsverplichting toch soms doorlopen voor het geval dat de passende opleiding nog niet voltooid is (Vred. Waver 1 maart 2011, Rev.trim.dr.fam. 2011, 470.).

Wat is een “passende opleiding”

Een opleiding is “passend” wanneer, binnen de levensstandaard van de ouders en rekening houdend met de talenten van het kind, opleiding verschaft wordt die is aangepast aan de financiële mogelijkheden van de ouders en aan de behaalde resultaten van het kind (parlementaire voorbereiding wet 31 maart 1987).

Een “opleidingscyclus” komt tot zijn eindpunt wanneer het kind niet geslaagd is, tenzij deze blijk geeft van de vaste wil zich te herpakken (Verslag senaatscommissie, Parl. St. Senaat 1984-85, nr. 904/2, 30-31.).

De eeuwige student zal dus niet eeuwig gesponsord worden. In 2006 werd dan bijvoorbeeld toch een uitzondering op de regel toegestaan daar waar de ouders opgelegd werden om verder bij te dragen in de opleiding tot muziekleraar, ook al volgde hun zoon voordien een opleiding tot installateur centrale verwarming (Rb. Eupen 27 november 2006, JLMB 2007, 1581.).

Hoewel het merendeel van de begrippen is vormgegeven door de rechtspraak en rechtsleer, behoudt de rechter in casu steeds het laatste oordeel over de invulling en of de “passende opleiding” al dan niet voltooid is.

Wij zullen u hierbij bijstaan om hierop op een zo goed mogelijk manier te kunnen anticiperen.

Alimentatie meerderjarige student

1. Normaal verloop van studies

In de rechtspraak werd bijvoorbeeld geoordeeld dat iemand die het eerste jaar rechten gedubbeld had en vervolgens het derde jaar criminologie driemaal had moeten overdoen die “normale voortgang” in ruime mate had overschreden (Vred. Brussel 24 april 1996, J. dr. Jeun. 1996, 432, noot.).

Het kind zal in vele gevallen voldoende motivatie moeten tonen om ook de opleiding binnen een redelijke termijn af te ronden (Vred. Zomergem, 21 december 2007, RW 2008-2009, 551.).

Er kan evenwel rekening worden gehouden met de specifieke omstandigheden van het kind om een verlenging van de termijn van onderhoudsplicht te rechtvaardigen. Denk aan de gezondheidstoestand, mentale beperking, enz…

2. Een diploma hoger onderwijs dat voldoende kansen biedt op de arbeidsmarkt

Een diploma secundair onderwijs volstaat dus niet opdat de passende opleiding voltooid wordt geacht. Zelfs na het behalen van een diploma in het hoger onderwijs, laat de rechtspraak in meerdere gevallen toe om het financieren van gespecialiseerde studies ook onder de onderhoudsplicht te laten vallen.

Ouders moeten hun kind vaak financieel blijven steunen indien hun kind als hogeschoolstudent na een professionele bachelor ook een schakelprogramma aan de universiteit wil volgen. Ook een master-na-master zal in veel gevallen nog bekostigd moeten worden vermits quasi de helft van de universiteitsstudenten verder studeert na het behalen van hun eerste universitaire masteropleiding.

Een bijkomende opleiding, die in het verlengde ligt van de initiële, is aldus geen overbodige luxe (G. VERSCHELDEN, Handboek Belgisch Personen-, Familie- En Relatievermogensrecht, die Keure, 2021, 251.).

Het volgen van een onbezoldigde stage werd eerder in de rechtspraak aanzien als deel van de opleiding, zodat de onderhoudsverplichting ook tijdens die specifieke periode blijft verder lopen (Beslagr. Luik 3 oktober 2012, JLMB 2012, 1734.).

3. Een kot betalen, wanneer het kind dicht bij huis kan studeren

Zelfs wanneer het volgen van een opleiding dicht bij huis mogelijk is, houdt het recht op onderwijs nog altijd in dat een opleiding verder weg van huis de onderhoudsplicht niet ongedaan maakt (Vred. Etterbeek 18 december 2008, T. Vred. 2011, afl. 3-4, 151.).

Vaak is dit voer voor discussie tussen ex-partners. Bij een echtscheiding met onderlinge toestemming of in een vonnis staat vaak dat er onderling overleg moet zijn.

We staan u graag bij zodat hieromtrent geen misverstanden ontstaan.

4. De opleiding is voltooid, maar het kind heeft nog geen werk, wat dan?

Dan loopt de onderhoudsverplichting nog door zolang het kind de tijd nodig heeft om voor zichzelf te zorgen, bijvoorbeeld de tijd om  een uitkering te kunnen verkrijgen (Rb. Luik 23 december 2010, JLMB 2011, 680.).

Hierbij werd in de rechtspraak wel al meerdere malen verwacht van het kind dat deze aantoont dat hij/zij de nodige stappen zet om in onderhoud te voorzien en het diploma te valoriseren (Rb. Brussel 23 december 2008, JLMB 2010, 319.).

Door omstandigheden weet men soms niet of de passende opleiding van het kind voltooid is. Contacteer ons zodat we daaromtrent gepaste stappen kunnen zetten en proactief kunnen handelen.

Onderhoudsplicht: wetsartikel

Na de meerderjarigheid én na het voltooien van de passende opleiding neemt de onderhoudsplicht van de ouders een einde (artikel 203 BW). Dit houdt evenwel niet in dat de wederzijdse onderhoudsplicht in het algemeen hiermee ophoudt.

Artikel 205 en 207 BW impliceren namelijk een “gemeenrechtelijke” onderhoudsverplichting in de relatie van ouder-kind, indien dit naar verhouding is van degene die het vordert en naar het vermogen is van degene die het verschuldigd is (artikel 208 BW).

Wat zich onderscheidt van de ouderlijke onderhoudsplicht die loopt tot aan de voltooiing van de passende opleiding, is hier het feit dat de verplichting wederzijds en voorwaardelijk is, het brengt aldus geen automatisch recht met zich mee om aanspraak te maken op onderhoudsplicht lastens de ouders.

Om uit te maken of u in uw concreet geval nog onder de ouderlijke onderhoudsplicht valt, is het aangewezen dat u zich laat bijstaan door een advocaat gespecialiseerd in familierecht. Wij helpen u hierbij dan ook graag verder.

Hoe pakt u dit best aan?

Meester Stijn Braeye begeleidt u als advocaat gespecialiseerd in familierecht en neemt alle praktische, juridische en administratieve beslommeringen voor zijn rekening.

Zijn jarenlange ervaring zorgt niet alleen voor een vlot verloop, maar eveneens voor een luisterend oor en een vaak praktische benadering van problemen zodat u tot een bevredigend resultaat komt.

U gaat immers -zeker wanneer het over kinderen gaat- door een emotionele rollercoaster waarbij het belangrijk is dat uw raadsman door het bos de bomen blijft zien voor u.

Meester Stijn Braeye zal voor u berekenen waar u recht op hebt of binnen welke marge er nuttig kan onderhandeld worden. Akkoorden of deelakkoorden sluiten waar mogelijk, maar steeds met kennis van zaken.

Aarzel niet om hem te contacteren voor een eerste vrijblijvende consultatie. Contacteer hem rechtstreeks op het nummer 051/25.25.04 of stuur gerust een mailtje naar braeye@vbadvocaten.be.

Meer blogartikelen over onderhoudsgeld:

Terug naar overzicht
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid.   Meer info OK