Onenigheid tussen de erfgenamen over de erfenis

Erfenissen doen emoties soms hoog oplopen tussen familieleden. Wanneer er onenigheid over de erfenis bestaat of het overlijden gepaard gaat met een ruzie over de verdeling van de erfenis, kan een lang en ingewikkeld proces volgen. En ruzie komt voor in de beste families.

Wat met de verdeling van de erfenis?
Kan je de erfenis betwisten?
Wat moet je doen wanneer je een erfenis moet verdelen met ruzie?

Deze blogpost beschrijft enkele vaak voorkomende onenigheden over de erfenis en geeft beknopt weer hoe het Belgisch erfrecht vandaag in elkaar zit.
Auteur
Stijn Braeye
Kernexpertise
Personen- en familierecht
Datum
21.01.2022
Leestijd
5 minuten

Onenigheid tussen de erfgenamen over de erfenis

Wanneer discussie ontstaat tussen de erfgenamen over de verdeling van de erfenis, kan u een beroep doen op een ervaren bemiddelaar als onpartijdig en neutraal persoon. De bemiddelaar probeert de dialoog tussen de erfgenamen te herstellen door te luisteren en een respectvolle communicatie te bevorderen.

Indien bemiddeling geen optie is, dan kan u een beroep doen op een advocaat om te onderhandelen. Tot slot kan u zich ook beroepen op een aantal procedures bij de rechtbank, zoals hierna kort aangehaald (niet-limitatief):
 

Situatie 1. Eigenhandig testament betwisten of aanvechten 

Het eigenhandig testament kan onuitvoerbaar of nietig verklaard worden door de rechtbank wanneer een geldigheidsvereiste niet werd nageleefd.
 

Om geldig te zijn, moet een eigenhandig testament voldoen aan deze 3 voorwaarden:

  1. Het testament door de erflater (overledene) zelf volledig eigenhandig geschreven zijn. 
  2. De vermelding van de identiteit van de erflater en datum zijn noodzakelijk. 
  3. De handtekening van de erflater essentieel. 
 

Wanneer er bijvoorbeeld discussie ontstaat over de vraag of de erflater het testament wel zelf schreef, is het aan de begunstigde in het testament om te bewijzen dat het testament wel degelijk geldig is. Dat kan bijvoorbeeld via een schriftonderzoek. 

Wenst u de geldigheid van een eigenhandig testament te betwisten? Dan kijken we eerst of er voor deze procedure een kans op slagen is en kunnen we in positief geval de rechtbank vatten. 

 

Situatie 2. Betwisting gezondheid van geest 

De erfgenaam die inroept dat de erflater op het moment van opstellen van zijn/haar testament niet meer gezond van geest was, moet dat bewijzen. Dat kan met alle middelen van recht, zelfs met getuigen en vermoedens. 

Hoe voorkomen? In geval van twijfel kan de erflater bij zijn/haar testament een doktersattest voegen op datum van opmaak testament. 

Bent u van oordeel dat de erflater niet meer gezond van geest was op het ogenblik van het opstellen van het testament dan kunnen we in dat geval de rechtbank vatten. De rechtbank zal eventueel een deskundige-arts aanstellen om dit te onderzoeken. Door o.a. in het medisch dossier te gaan kijken.  

 

Situatie 3. Onverdeeldheid over erfenis

Bijvoorbeeld: Samen met drie andere erfgenamen, erft u de woning van uw moeder. Eén erfgenaam wenst het huis niet te verkopen. Wat nu?

In ons Belgisch recht kan niemand gedwongen worden om in onverdeeldheid te blijven. Met andere woorden, iedere erfgenaam kan de vereffening-verdeling van de nalatenschap eisen. De rechtbank zal een vonnis uitspreken waarbij enerzijds de verdeling wordt bevolen, anderzijds een notaris wordt aangesteld om de verdeling te doen. 

Wenst u uit onverdeeldheid te treden na een erfenis? Dan vatten wij voor u de rechtbank in aanstelling van een onpartijdige notaris die belast zal worden met de vereffening en verdeling van de nalatenschap. Uiteraard staan wij u hier ook in bij. 

 

Besluit

Raakt u het niet eens met uw mede-erfgenamen over de verdeling van de nalatenschap? Betwist u de nalatenschap als erfgenaam? Of heeft u verdere vragen over dit onderwerp? 

Contacteer dan meester Stijn Braeye vrijblijvend en beroep op zijn kennis en expertise in familierecht. Contacteer hem rechtstreeks op het nummer 051 25 25 04 of stuur gerust een mailtje naar braeye@vbadvocaten.be.
 

Meer weten?

We schreven eveneens een artikel over de wettelijke erfgenamen bij een overlijden om jou wegwijs te maken door het Belgisch erfrecht.

Terug naar overzicht
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid.   Meer info OK