Erfenis verdelen met ruzie

Het verdelen van een erfenis kan een emotioneel en uitdagend proces zijn, vooral wanneer er sprake is van ruzie tussen erfgenamen. Deze situatie legt vaak de diepgewortelde spanningen en onopgeloste conflicten binnen families bloot.

De wens van de overledene, persoonlijke gehechtheden en financiële belangen botsen vaak, waardoor de erfenis een bron van bittere strijd wordt. Het verdelen van een erfenis met ruzie kan niet alleen materiële schade veroorzaken, maar ook diepe emotionele wonden slaan die langdurig kunnen blijven bestaan, waarbij het familieverband soms voorgoed beschadigd raakt.

Auteur
Stijn Braeye
Kernexpertise
Personen- en familierecht
Datum
21.01.2022
Leestijd
5 minuten

Het is belangrijk om te weten wat jouw rechten zijn in geval van onenigheid over de erfenis. Hoe kan ze worden verdeeld? Kan je een testament betwisten? Wat moet je doen wanneer je een erfenis moet verdelen met ruzie?

Deze blogpost beschrijft enkele vaak voorkomende onenigheden over de erfenis en geeft beknopt weer hoe het Belgisch erfrecht vandaag in elkaar zit.

Onenigheid tussen de erfgenamen over de erfenis

Onenigheid over een erfenis ontstaat wanneer de erfgenamen het niet eens zijn over de verdeling van de nalatenschap. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals onduidelijkheid over de wensen van de overledene, misverstanden over de verdeling of conflicten tussen de erfgenamen.

Wanneer discussie ontstaat tussen de erfgenamen over de verdeling van de erfenis, kan je beroep doen op een ervaren bemiddelaar als onpartijdig en neutraal persoon. De bemiddelaar probeert de dialoog tussen de erfgenamen te herstellen door te luisteren en een respectvolle communicatie te bevorderen.

Indien bemiddeling geen optie is, dan kan je een beroep doen op een advocaat om te onderhandelen.
 

Wat zijn jouw rechten als erfgenaam?

Als erfgenaam heb je recht op een deel van de nalatenschap. Dit deel wordt bepaald door de wet, tenzij er een testament is waarin andere afspraken zijn gemaakt. Het is belangrijk om te weten welke regels van toepassing zijn op de erfenis, zodat je weet waar je recht op hebt. Schakel hiervoor een bemiddelaar of advocaat in, of probeer om tot een oplossing te komen in onderling overleg.
 

Betwisting erfenis familierechtbank 

Slagen jullie er niet in om tot een oplossing te komen, dan kan je een procedure starten bij de rechtbank. We halen hieronder enkele procedures aan die kunnen dienen als voorbeeld:
 

1. Eigenhandig testament betwisten of aanvechten 

Het eigenhandig testament kan onuitvoerbaar of nietig verklaard worden door de rechtbank wanneer een geldigheidsvereiste niet werd nageleefd.
 

Om geldig te zijn, moet een eigenhandig testament voldoen aan deze 3 voorwaarden:

  1. Het testament door de erflater (overledene) zelf volledig eigenhandig geschreven zijn. 
  2. De vermelding van de identiteit van de erflater en datum zijn noodzakelijk. 
  3. De handtekening van de erflater is essentieel. 

 

Wanneer er bijvoorbeeld discussie ontstaat over de vraag of de erflater het testament wel zelf schreef, is het aan de begunstigde in het testament om te bewijzen dat het testament wel degelijk geldig is. Dat kan bijvoorbeeld via een schriftonderzoek. 

Wens je de geldigheid van een eigenhandig testament te betwisten? Dan kijken we eerst of er voor deze procedure een kans op slagen is en kunnen we in positief geval de rechtbank vatten. 
 

2. Betwisting gezondheid van geest 

De erfgenaam die inroept dat de erflater op het moment van opstellen van zijn of haar testament niet meer gezond van geest was, moet dat bewijzen. Dat kan met alle middelen van recht, zelfs met getuigen en vermoedens. 

Hoe kan je dit voorkomen? In geval van twijfel kan de erflater bij zijn of haar testament een doktersattest voegen op datum van opmaak testament. 

Ben je van oordeel dat de erflater niet meer gezond van geest was op het ogenblik van het opstellen van het testament dan kunnen we in dat geval de rechtbank vatten. De rechtbank zal eventueel een deskundige-arts aanstellen om dit te onderzoeken. Door o.a. het medisch dossier te bekijken.  

 

3. Onverdeeldheid over erfenis

Bijvoorbeeld: Samen met drie andere erfgenamen, erf je de woning van jouw moeder. Eén erfgenaam wenst het huis niet te verkopen. Wat nu?

In ons Belgisch recht kan niemand gedwongen worden om in onverdeeldheid te blijven. Met andere woorden, iedere erfgenaam kan de vereffening-verdeling van de nalatenschap eisen. De rechtbank zal een vonnis uitspreken waarbij enerzijds de verdeling wordt bevolen, en anderzijds een notaris wordt aangesteld om de verdeling te doen. 

Wens je uit onverdeeldheid te treden na een erfenis? Dan staan wij jou hier in bij met juridisch advies en als aanspreekpunt voor de rechtbank die een onpartijdige notaris kiest die belast zal worden met de vereffening en verdeling van de nalatenschap. 

 

Besluit

Raak je het niet eens met jouw mede-erfgenamen over de verdeling van de nalatenschap? Betwist je de nalatenschap als erfgenaam? Of heb je verdere vragen over dit onderwerp? 

Contacteer dan meester Stijn Braeye vrijblijvend en beroep op zijn kennis en expertise in familierecht.

Contacteer Stijn Braeye voor juridisch advies

Meer weten?

We schreven eveneens een artikel over de wettelijke erfgenamen bij een overlijden om jou wegwijs te maken door het Belgisch erfrecht.

Terug naar overzicht
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid.   Meer info OK