Bezoekrecht voor grootouders

Ondanks alle goede intenties kan de relatie tussen een (volwassen) kind en zijn ouders sterk vertroebelen. Soms in die mate dat die kinderen wensen dat de grootouders niet langer contact hebben met de kleinkinderen. Maar mag je zomaar een kleinkind weghouden bij de grootouders? Hebben grootouders bezoekrecht voor het kleinkind?

Hebben grootouders omgangsrecht of mogen ouders het bezoekrecht van grootouders weigeren?
Je leest er alles over in dit blogartikel.

Auteur
Stijn Braeye
Kernexpertise
Personen- en familierecht
Datum
25.10.2021
Leestijd
4 minuten

Hebben grootouders recht om hun kleinkind te zien?

In het Burgerlijk Wetboek staat uitdrukkelijk geschreven dat grootouders het recht hebben om hun kleinkind te zien en dus omgangsrecht of bezoekrecht met hun kleinkinderen hebben.

Artikel 375bis Burgerlijk Wetboek stelt:

“De grootouders hebben het recht persoonlijk contact met het kind te onderhouden. Hetzelfde recht kan aan ieder ander persoon worden toegekend, indien hij aantoont dat hij met het kind een bijzondere affectieve band heeft. Bij gebreke aan een overeenkomst tussen partijen, wordt over de uitoefening van dit recht in het belang van het kind op verzoek van de partijen of van de Procureur des Konings beslist door de familierechtbank."

In tegenstelling tot andere personen die omgangsrecht met een minderjarige willen verkrijgen, hoeven grootouders geen bijzondere redenen aan te voeren om dit omgangsrecht te bekomen.

Verder meldt het Burgerlijk Wetboek dat grootouders een bijzondere affectieve band hebben met hun kleinkinderen. Het is dus in het belang van de kleinkinderen dat ze contact hebben met hun grootouders.

Wanneer u, als grootouder, bijvoorbeeld kan aantonen dat je steeds instond voor de opvang van de kleinkinderen, of dat de kleinkinderen misschien een tijdje bij je inwoonden, kan de rechter beslissen een uitgebreider bezoekrecht toe te staan.

Bezoekrecht van de grootouders via onderling akkoord

In eerste instantie gaat de wetgever ervan uit dat het bezoekrecht of omgangsrecht tussen grootouders en kleinkinderen in onderling akkoord wordt vastgelegd. We proberen dan ook in eerste instantie steeds om rond de tafel te zitten. Eventueel kan dit ook bij een erkend bemiddelaar

Bezoekrecht afdwingen bij de familierechtbank

Indien dit niet lukt, kunnen grootouders zich tot de familierechtbank wenden om het omgangsrecht af te dwingen en het bezoekrecht op te eisen.

Bezoekrecht grootouders weigeren  

Alleen wanneer de rechter oordeelt dat contact met de grootouders in strijd is met het belang van het kind, kan hij/ zij het bezoekrecht van de grootouders weigeren en mag je dus het kleinkind weghouden bij de grootouders.

Wat als jij als kleinkind jouw grootouders wil zien?

Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen vragen gehoord te worden via een vertegenwoordiger. De rechter van de familierechtbank voert dan een gesprek met de minderjarige zonder de ouders. Nadien is het verslag van dat gesprek beschikbaar in het gerechtelijk dossier, toegankelijk voor alle partijen.

Kinderen vanaf 12 jaar kunnen ook hun stem laten horen en hun mening delen over het al dan niet zien van hun grootouders via het hoorrecht.

Juridisch advies over het bezoekrecht van grootouders    

U hebt als grootouder het recht om uw kleinkinderen te zien. In eerste instantie wordt steeds geprobeerd om een minnelijke regeling na te streven en het contact terug te herstellen.

Is dit niet mogelijk dan kunnen we ons tot de familierechter richten om een afdwingbaar contact te vragen. Wij helpen jou met deze procedure om het bezoekrecht aan te vragen bij de familierechtbank.  

Hebt u als ouder gegronde redenen om het omgangsrecht tussen kleinkinderen en grootouders te weigeren en is een contact niet in het belang van de kinderen dan bekijken we uiteraard hoe we ons kunnen verzetten tegen deze contacten.

Ben je op zoek naar juridisch advies over grootoudercontact?

Wil je juridisch advies over de rechten van grootouders of wil je om gegronde redenen een contactverbod met grootouders aanvragen?
Contacteer meester Stijn Braeye vrijblijvend voor juridisch advies inzake het bezoekrecht van grootouders. Zijn jarenlange ervaring zorgt voor een vlot verloop, een luisterend oor en een vaak praktische benadering.

Contacteer Stijn Braeye voor juridisch advies

Terug naar overzicht
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid.   Meer info OK