Partnergeweld

Partnergeweld of intrafamiliaal geweld is nog te vaak een onbespreekbaar thema. Huiselijk geweld wordt angstvallig stilgehouden uit schaamte of vrees. Zowel mannen als vrouwen die slachtoffer zijn van partnergeweld, worden onvoldoende gehoord in hun verhaal. 
 
Geweld binnen een relatie is een schrijnende realiteit met ernstige gevolgen voor zowel de fysieke als emotionele gezondheid. Als advocatenkantoor begrijpen we het belang van het beschermen van slachtoffers en willen we hen voorzien van de nodige informatie over partnergeweld, meldingsprocedures en hoe wij hen als advocaten kunnen bijstaan.

Auteur
Stijn Braeye
Kernexpertise
Personen- en familierecht
Datum
29.09.2021
Leestijd
5 minuten

Wat is partnergeweld?

Partnergeweld, ook wel bekend als intrafamiliaal geweld of huiselijk geweld, verwijst naar elke vorm van geweld (fysiek, seksueel of psychisch) tussen partners of ex-partners. Het omvat ook geweld tegen kinderen die getuige zijn van dit geweld. Het doel van partnergeweld is het uitoefenen van controle en onderdrukking over de andere persoon, en het schaadt niet alleen hun fysieke integriteit maar ook hun mentale welzijn.

Voorwaarden van intrafamiliaal geweld, volgens de wet

Volgens de Belgische wetgeving moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan om van partnergeweld te kunnen spreken. Deze omvatten:

 • Er moet sprake zijn van partner- of ex-partnerrelatie tussen de dader en het slachtoffer.
 • Het geweld kan fysiek, seksueel, psychisch, financieel of emotioneel van aard zijn.
 • Er moet bewijs zijn van herhaaldelijke incidenten of een ernstig incident dat een bedreiging vormt voor de fysieke of emotionele veiligheid van het slachtoffer.

Voorbeelden van partnergeweld

Partnergeweld kan verschillende vormen aannemen, waaronder:

 • Fysiek geweld: slaan, schoppen, bijten, wurgen, gooien van voorwerpen, etc.
 • Seksueel geweld: gedwongen seksuele handelingen, aanranding of verkrachting.
 • Psychisch partnergeweld: intimidatie, vernedering, bedreigingen, isolatie, verbale beledigingen,...
 • Financieel geweld: het beheersen van de financiën, het dwingen tot financiële afhankelijkheid, afpersing,...
 • Emotioneel geweld: constante kritiek, manipulatie, chantage, pesten,...

Aangifte van partnergeweld

Als slachtoffer van partnergeweld is het belangrijk om te weten welke stappen je kan nemen om jezelf te beschermen en gerechtigheid te krijgen. De procedure van aangifte omvat doorgaans de volgende stappen:

 1. Zorg voor jouw veiligheid (en dat van jouw kinderen): Verlaat onmiddellijk de gevaarlijke situatie en zoek een veilige plek.
 2. Doe aangifte bij de politie: Leg een gedetailleerde verklaring af over de incidenten en eventueel bewijs dat je hebt: foto's, medische verslagen, getuigenverklaringen, enz.
 3. Contacteer een gespecialiseerde advocaat: Een advocaat kan je begeleiden bij de juridische aspecten van de zaak, je adviseren over beschermingsmaatregelen, het opstellen van een strafklacht en je vertegenwoordigen in de rechtbank.
 4. Beschermende maatregelen aanvragen: Samen met jouw advocaat kan je vragen om beschermende maatregelen zoals een contactverbod, een huisverbod of een straatverbod dat de dader verbiedt om fysiek of digitaal contact met jou te maken.
 5. Strafrechtelijke procedure: Het gerecht zal de zaak onderzoeken en de dader vervolgen indien er voldoende bewijs is.
 6. Burgerlijke procedure: Je kan ook een schadevergoeding vorderen en begeleiding krijgen bij andere juridische zaken zoals echtscheiding of voogdijregelingen.

Burgerlijke vordering in kortgeding

Burgerlijke vordering in kortgeding kan gebruikt worden in het kader van een aangifte van partnergeweld. Een kortgeding is een versnelde en voorlopige gerechtelijke procedure die bedoeld is voor spoedeisende zaken, zoals partnergeweld. In een kortgeding kan een burgerlijke vordering worden ingesteld door het slachtoffer van partnergeweld tegen de dader. Dit kan bijvoorbeeld een vordering zijn tot het opleggen van een contactverbod, huisverbod of het treffen van andere beschermende maatregelen.

Het kortgeding wordt behandeld door één rechter. In dit soort procedures geldt het spoedeisend belang als vereiste, wat betekent dat de zaak snel en dringend moet zijn. Het doel van een kortgeding is om op korte termijn een voorlopige beslissing te verkrijgen, in afwachting van een definitieve uitspraak in een reguliere gerechtelijke procedure.

Partnergeweld, welke straffen gelden?

Partnergeweld is een ernstig misdrijf en kan strafrechtelijke gevolgen hebben voor de dader.

De straffen voor partnergeweld kunnen variëren, afhankelijk van de ernst van het geweld, de schade die het slachtoffer heeft geleden en andere omstandigheden. De meest voorkomende straffen voor partnergeweld zijn:

 • Gevangenisstraf: De dader kan een gevangenisstraf krijgen, variërend van enkele maanden tot jaren, afhankelijk van de ernst van de feiten en de herhaling ervan. De duur van de straf wordt bepaald door de rechter bij het vonnis.
 • Geldboete: Naast een gevangenisstraf kan de dader ook worden veroordeeld tot het betalen van een geldboete. De hoogte van de boete wordt bepaald door de rechter en kan variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval.
 • Beschermende maatregelen: De rechter kan ook beschermende maatregelen opleggen om het slachtoffer te beschermen, zoals een contactverbod, een huisverbod of andere beperkingen op het contact tussen de dader en het slachtoffer.
 • Hulpverleningsmaatregelen: In sommige gevallen kan de rechter bevelen dat de dader deelneemt aan specifieke programma's of therapieën, zoals daderhulpverlening of geweldbeheersingscursussen.

Het is belangrijk op te merken dat elke zaak individueel wordt beoordeeld door de rechter en de straf afhangt van de specifieke omstandigheden van het geval. Een ervaren advocaat kan jou helpen bij het begrijpen van de mogelijke straffen in jouw specifieke situatie.

Contacteer ons advocatenkantoor

Partnergeweld is een verwoestend probleem dat dringend moet worden aangepakt. Als advocatenkantoor zijn wij toegewijd aan het beschermen van slachtoffers van partnergeweld. Als jij of iemand die je kent te maken heeft met partnergeweld, aarzel dan niet om contact met gespecialiseerd advocaat meester Braeye op te nemen voor professionele en juridische bijstand. Je staat er niet alleen voor.

Contacteer Stijn Braeye voor juridisch advies

Terug naar overzicht
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid.   Meer info OK