Partnergeweld

Partnergeweld is op de dag van vandaag nog te vaak een onbespreekbaar thema. Wat achter gesloten deuren gebeurt, wordt angstvallig stilgehouden uit schaamte of vrees. En zowel mannen als vrouwen die slachtoffer zijn van partnergeweld, worden onvoldoende gehoord in hun verhaal. 
 
Sluit jouw verhaal aan over wat de wetgeving over partnergeweld zegt? Trek tijdig aan de alarmbel, lees je in over hoe je een aangifte van partnergeweld kan doen en laat jouw rechten als slachtoffer van partnergeweld gelden.
Auteur
Stijn Braeye
Kernexpertise
Personen- en familierecht
Datum
29.09.2021
Leestijd
5 minuten

Aangifte van partnergeweld

Heb je zelf meerdere pogingen ondernomen om de dader van partnergeweld een halt toe te roepen, zonder succes? Dan is de kans groot dat een aangifte van partnergeweld noodzakelijk is, en een strafklacht aangewezen wordt. 

Echter bestaat de kans dat het openbaar ministerie beslist om uw partner niet te vervolgen en loop je het risico op seponering van uw aangift van partnergeweld. Wanneer je aangifte doet bij de politie, gaat uw strafklacht immers langs bij het parket waar de Procureur des Konings oordeelt of de feiten in aanmerking komen voor een vervolging van de dader bij de correctionele rechtbank.

Hierdoor hebben slachtoffers van partnergeweld vaak het gevoel dat de procedure veel te lang duurt en/ of dat er helemaal niets gebeurt.

Wat zegt de wet over partnergeweld?

Partnergeweld of intrafamiliaal geweld omvat het geheel van gedragingen, handelingen en houdingen van één van de partners die de andere partner fysieke of psychische schade te berokkenen. Partnergeweld wordt door het Belgische strafwetboek gezien als een verzwarende omstandigheid waarvoor zwaardere straffen gelden. 

Zo riskeert de dader die in een bevlieging haar/ zijn partner om het leven brengt tot 30 jaar gevangenisstraf, op basis van het huidige strafwetboek. Minister Van Quickenborne streeft echter naar een hervorming van het strafwetboek met als doel een levenslange straf op te leggen aan intrafamiliale doodslag. 

Er is daarnaast nog de mogelijkheid om een klacht met burgerlijke partijstelling (*) neer te leggen in handen van de onderzoeksrechter. 

*Artikel 63 van het Belgisch wetboek van strafvordering laat toe dat een individu op eigen initiatief een strafprocedure kan opstarten jegens een ander individu of rechtspersoon.

Eender welke persoon kan dus een strafrechtelijk onderzoek opstarten door een klacht met burgerlijke partijstelling neer te leggen in handen van een onderzoeksrechter. De onderzoeksrechter is dan verplicht om akte te nemen van de klacht met burgerlijke partijstelling en om een onderzoek te starten. De onderzoeksrechter kan op dat moment niet oordelen over de opportuniteit, de pertinentie of de wenselijkheid van een dergelijk onderzoek.

Wat in tussentijd?

Vooraleer de strafklacht behandeld wordt of de procedure als burgerlijke partij plaatsvindt, kan er enige tijd voorbijgaan. Wij staan u hierbij te allen tijde bij: bijkomende burgerlijke vorderingen in kortgeding kunnen alarmerende feiten op korte termijn behandelen. Bij nieuwe feiten volgen wij u immers op en houden wij blijvend contact met de onderzoeksrechter.

Wist u dat de Procureur des Konings ook een tijdelijk huisverbod kan opleggen aan de dader van partnergeweld. Zo een huisverbod geldt voor 2 weken met aanvang op de dag waarop de dader op de hoogte wordt gebracht van dit huisverbod. U kan de voorafbepaalde termijn van 2 weken via de familierechtbank verlengen tot maximum 3 maanden. 

Burgerlijke vordering in kortgeding

Indien het partnergeweld dermate verontrustend is, zorgen wij er voor dat via een dagvaarding in kortgeding maatregelen opgelegd worden om u de nodige bescherming te bieden.

De rechter kan zodoende een straatverbod, elke vorm van omgangsverbod e.d. opleggen onder verbeurte van een dwangsom. Indien u vervolgens nog steeds wordt lastig gevallen, kan het verbod afgedwongen worden en kan de gerechtsdeurwaarder na zijn vaststelling van de feiten de dwangsom verbeuren.

Dit houdt in dat de dader veroordeeld wordt tot het betalen van een hoog bedrag onder dreiging van beslag op zijn vermogen.

Partnergeweld, welke straffen gelden?

Zoals eerder aangegeven, kunnen diverse straffen van toepassing zijn op partnergeweld of intrafamiliaal geweld:

  • huisverbod
  • straatverbod
  • omgangsverbod
  • een voorwaardelijke straf
  • gevangenisstraf
  • ...

De strafbepaling hangt af van de letsels die het slachtoffer lijdt. Denk eraan dat partnergeweld niet énkel fysiek geweld hoeft te zijn en dus ook psychisch geweld of intimidatie strafbaar zijn. Vandaag de dag wordt er naast een strafbepaling ook gepleit voor hulpverlening voor zowel het slachtoffer als de dader van partnergeweld.

Bijstand op maat

Elke situatie van partnergeweld is persoonlijk en vereist een individuele aanpak. Indien u bijstand nodig hebt om een probleem van stalking of partnergeweld te verhelpen, dan bezorgen wij u op discrete wijze de juiste informatie.

Het is onze taak om uw probleemstelling correct in te schatten en een helpende hand toe te reiken waar nodig. In sommige gevallen wordt de tussenkomst van de advocaat ten laste genomen door een rechtsbijstandverzekering, wanneer deze gedekt wordt door een familiale polis. 

Contacteer ons advocatenkantoor

Heeft u een advocaat nodig om klacht neer te leggen voor partnergeweld? Heeft u nood aan bijstand? Contacteer meester Stijn Braeye als gespecialiseerd advocaat familierecht. Meester Braeye ontzorgt u en neemt alle praktische en juridische beslommeringen voor zijn rekening.

Contacteer meester Braeye op het nummer 051 25 25 04 of stuur een mailtje naar braeye@vbadvocaten.be

Terug naar overzicht
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid.   Meer info OK