Herziening onderhoudsgeld kind

Kan ik een hogere onderhoudsbijdrage voor mijn kind(eren) krijgen?
 
Het gebeurt vaak dat de oorspronkelijke onderhoudsbijdrage niet meer voldoet aan de noden en wensen van de gerechtigde ouder. Kan een ouder in deze situatie een hogere onderhoudsbijdrage vragen?
 
Het antwoord is ja.
Auteur
Stijn Braeye
Kernexpertise
Personen- en familierecht
Datum
23.11.2021
Leestijd
4 minuten

Scenario 1: Herziening onderhoudsgeld kind met onderlinge overeenkomst

De ouders komen onderling overeen dat een hogere onderhoudsuitkering noodzakelijk is. Zeer goed! Procedures worden vermeden en tijd en energie kan gaan naar wat voor u het dierbaarst is: de kinderen zelf.

Het is ook in dit geval wenselijk om het nieuwe akkoord te laten homologeren door de rechter.

Zelfs bij een volledig akkoord is het belangrijk dat alles op de correcte manier wordt geofficialiseerd door de rechtbank. Kom zeker langs zodat wij dit voor u kunnen doen. De kosten hiervan zijn beperkt. U vermijdt toekomstige discussies over onduidelijkheden of interpretatieproblemen.  

Wenst u even na te gaan of het (nieuwe) voorstel van de andere ouder voor een onderhoudsbijdrage correct is en in de lijn ligt van wat de rechtbank zou toekennen. Kom dan langs, dan kan dit – opnieuw met beperkte kosten – bekeken worden.
 

Scenario 2: Herziening onderhoudsgeld bij EOT

De ouders hebben in hun overeenkomst voorafgaand aan de echtscheiding door onderlinge toestemming (hierna: EOT), in de EOT-overeenkomst zelf of in een overeenkomst buiten een EOT een herzieningsclausule opgenomen.

In deze clausule worden de omstandigheden en de tijdstippen vastgelegd waarin een verhoging van de onderhoudsuitkering zal plaatsvinden. Door een herzieningsclausule op te nemen, worden onzekerheden vermeden over wanneer en in welke omstandigheden een herziening van de onderhoudsuitkering zal plaatsvinden.

Voorbeelden van zo’n omstandigheden zijn:

 • een verandering in de inkomsten van de ouder(s)
 • een gewijzigde behoefte van het kind zoals de overgang van het middelbaar naar het hoger onderwijs
 • een veranderde verblijfsregeling
 • ...
 

Scenario 3: Herziening onderhoudsgeld zonder herzieningsclausule

De ouders hebben in hun overeenkomst voorafgaand aan EOT, in de EOT-overeenkomst zelf of in een overeenkomst buiten een EOT geen herzieningsclausule voorzien.

In dit geval kan de ouder de familierechtbank verzoeken om de onderhoudsbijdrage te verhogen. Dit is enkel mogelijk indien drie cumulatieve voorwaarden vervuld zijn:

Er moet sprake zijn van nieuwe omstandigheden (1) die zich voordoen buiten de wil van de partijen (2) en die hun toestand of die van de kinderen ingrijpend wijzigen (3).

Voorbeelden hiervan zijn:

 • een wijziging van het inkomen van een ouder: een vermindering: naar aanleiding van een ernstige, langdurige ziekte of een stijging van het inkomen: een grote promotie op het werk
 • het hebben van een zwaar ongeval waardoor de ouder niet meer in staat is om te werken.
 • de verdere studies van het kind: bijvoorbeeld, kind studeert verder en gaat op kot
 • een van de ouders woont nu kostendelend samen, daar waar hij of zij vroeger alleenstaande was
 

Scenario 4: Herziening onderhoudsgeld door omstandigheden

De rechtbank kan op vraag van één van de partijen beslissen dat de onderhoudsbijdrage automatisch wordt verhoogd in bepaalde omstandigheden.

De rechtbank oordeelt in dat geval rekening houdend met het belang van het kind (artikel 203quater, §2 oud BW).

Wanneer de rechtbank op dit verzoek ingaat, zal de verhoging automatisch plaatsvinden in de door de rechtbank bepaalde omstandigheden.

Voorbeelden van zo’n omstandigheden zijn:

 • een toename van de behoeften van het kind;
 • een scharniermoment in de opleiding van het kind;
 • een bijzonder medisch probleem.

Als u als ouder onder één van deze vier scenario’s valt, kan u in voorkomend geval een hogere onderhoudsbijdrage krijgen. Het is bijgevolg belangrijk om goede afspraken en overeenkomsten te maken met betrekking tot de onderhoudsbijdrage van uw kind(eren).

Ons kantoor kan u daarin bijstaan.
 

Nood aan juridisch advies?

Contacteer meester Stijn Braeye vrijblijvend en beroep op zijn kennis en expertise in familierecht. Zijn jarenlange ervaring zorgt niet alleen voor een vlot verloop, maar eveneens voor een luisterend oor en een vaak praktische benadering van problemen zodat u tot een bevredigend resultaat komt.

Er wordt altijd geprobeerd om een minnelijke regeling na te streven. Aarzel niet om meester Braeye te contacteren voor een eerste vrijblijvende consultatie.

Contacteer hem rechtstreeks op het nummer 051 25 25 04 of stuur gerust een mailtje naar braeye@vbadvocaten.be.

Terug naar overzicht
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid.   Meer info OK