Herziening onderhoudsgeld kind

Als ouder wil je het beste voor je kind. Wanneer ouders uit elkaar gaan, kan het zijn dat er afspraken gemaakt worden over het onderhoudsgeld voor het kind. Dit is een financiële bijdrage van de ene ouder aan de andere ouder voor de opvoeding en het levensonderhoud van het kind.

Maar wat als de omstandigheden veranderen? In dat geval kan er een herziening van het onderhoudsgeld voor je kind aangevraagd worden. In dit artikel leggen we uit wat een herziening van het onderhoudsgeld is en hoe het werkt.
 

Auteur
Stijn Braeye
Kernexpertise
Personen- en familierecht
Datum
23.11.2021
Leestijd
4 minuten

Wanneer kan het bedrag van het onderhoudsgeld worden herzien?

Wanneer er sprake is van gewijzigde omstandigheden, zoals een verandering in de financiële situatie van één van de ouders, kan het nodig zijn om het bedrag van het onderhoudsgeld aan te passen. In dergelijke gevallen is het belangrijk om een ​​verzoek tot herziening in te dienen bij de rechtbank.

Het bedrag van de alimentatie kan worden herzien in geval van gewijzigde omstandigheden die door de wet worden bepaald:

 • Herziening op basis van Artikel 209 van het Burgerlijk Wetboek

Wanneer hij die het levensonderhoud verstrekt of hij die het geniet, tot zodanige staat komt dat de ene het niet meer kan verschaffen of de andere het niet meer nodig heeft, hetzij voor het geheel, hetzij voor een gedeelte, kan ontheffing of vermindering ervan gevorderd worden.

 • Herziening onderhoudsgeld op basis van gewijzigde omstandigheden

Indien de verblijfsregeling of de regeling omtrent het onderhoudsgeld botst met de belangen van het kind óf wanneer gewijzigde omstandigheden, buiten de wil van partijen om, zich voortdoen, die de toestand van de partijen of van de kinderen ingrijpend wijzigen, kan de familierechtbank de overeengekomen regeling herzien.

Gewijzigde omstandigheden volgens de familierechtbank kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Gewijzigde beroepsinkomsten van de ouders: vroeger werkte men parttime en nu fulltime bijvoorbeeld
 • Het kind gaat ondertussen veel meer of minder naar de vader of moeder waardoor een wijziging zich opdringt.
 • Het kind gaat ondertussen niet meer naar de vader of de moeder.
 • Ondertussen ben ik opnieuw alleen en moet alle kosten alleen dragen.
 • Het kind studeert verder en de maandelijkse kosten zijn zeer sterk gestegen.
 • De financiele situatie van mijn ex-partner is sterk verbeterd en het onderhoudsgeld zou eigenlijk moeten verhoogd worden.
 • Mijn financiele situatie is ondertussen verslechterd en het maandelijks onderhoudsgeld of verdeling van de buitengewone kosten is te zwaar geworden.

Om geen zaken over het hoofd te zien, staan wij u graag bij voor de afhandeling van dergelijke herziening van het onderhoudsgeld. We streven steeds eerst een minnelijke regeling na vooraleer de rechtbank inschakelen. Veel problemen kunnen op deze manier met minimale kosten worden opgelost.

Hieronder doen we 4 mogelijke scenario's uit de doeken die kunnen leiden tot het herzien van het onderhoudsgeld voor het kind.

Scenario 1: Herziening onderhoudsgeld kind met onderlinge overeenkomst

De ouders komen onderling overeen dat een hogere onderhoudsuitkering noodzakelijk is. Zeer goed! Procedures worden vermeden en tijd en energie kan gaan naar wat voor u het dierbaarst is: de kinderen zelf.

Het is ook in dit geval wenselijk om het nieuwe akkoord te laten homologeren door de rechter.

Zelfs bij een volledig akkoord is het belangrijk dat alles op de correcte manier wordt geofficialiseerd door de rechtbank. Kom zeker langs zodat wij dit voor u kunnen doen. De kosten hiervan zijn beperkt. U vermijdt toekomstige discussies over onduidelijkheden of interpretatieproblemen.  

Wenst u even na te gaan of het (nieuwe) voorstel van de andere ouder voor een onderhoudsbijdrage correct is en in de lijn ligt van wat de rechtbank zou toekennen. Kom dan langs, dan kan dit – opnieuw met beperkte kosten – bekeken worden.

Scenario 2: Herziening onderhoudsgeld bij EOT

De ouders hebben in hun overeenkomst voorafgaand aan de echtscheiding door onderlinge toestemming (hierna: EOT), in de EOT-overeenkomst zelf of in een overeenkomst buiten een EOT een herzieningsclausule opgenomen.

In deze clausule worden de omstandigheden en de tijdstippen vastgelegd waarin een verhoging van de onderhoudsuitkering zal plaatsvinden. Door een herzieningsclausule op te nemen, worden onzekerheden vermeden over wanneer en in welke omstandigheden een herziening van de onderhoudsuitkering zal plaatsvinden.

Voorbeelden van zo’n omstandigheden zijn:

 • een verandering in de inkomsten van de ouder(s)
 • een gewijzigde behoefte van het kind zoals de overgang van het middelbaar naar het hoger onderwijs
 • een veranderde verblijfsregeling
 • ...

Scenario 3: Herziening onderhoudsgeld zonder herzieningsclausule

De ouders hebben in hun overeenkomst voorafgaand aan EOT, in de EOT-overeenkomst zelf of in een overeenkomst buiten een EOT geen herzieningsclausule voorzien.

In dit geval kan de ouder de familierechtbank verzoeken om de onderhoudsbijdrage te verhogen. Dit is enkel mogelijk indien drie cumulatieve voorwaarden vervuld zijn:

Er moet sprake zijn van nieuwe omstandigheden (1) die zich voordoen buiten de wil van de partijen (2) en die hun toestand of die van de kinderen ingrijpend wijzigen (3).

Voorbeelden hiervan zijn:

 • een wijziging van het inkomen van een ouder: een vermindering: naar aanleiding van een ernstige, langdurige ziekte of een stijging van het inkomen: een grote promotie op het werk
 • het hebben van een zwaar ongeval waardoor de ouder niet meer in staat is om te werken.
 • de verdere studies van het kind: bijvoorbeeld, kind studeert verder en gaat op kot
 • een van de ouders woont nu kostendelend samen, daar waar hij of zij vroeger alleenstaande was

Scenario 4: Herziening onderhoudsgeld door omstandigheden

De rechtbank kan op vraag van één van de partijen beslissen dat de onderhoudsbijdrage automatisch wordt verhoogd in bepaalde omstandigheden.

De rechtbank oordeelt in dat geval rekening houdend met het belang van het kind (artikel 203quater, §2 oud BW).

Wanneer de rechtbank op dit verzoek ingaat, zal de verhoging automatisch plaatsvinden in de door de rechtbank bepaalde omstandigheden.

Voorbeelden van zo’n omstandigheden zijn:

 • een toename van de behoeften van het kind;
 • een scharniermoment in de opleiding van het kind;
 • een bijzonder medisch probleem.

Als u als ouder onder één van deze vier scenario’s valt, kan u in voorkomend geval een hogere onderhoudsbijdrage krijgen. Het is bijgevolg belangrijk om goede afspraken en overeenkomsten te maken met betrekking tot de onderhoudsbijdrage van uw kind(eren).

Nood aan juridisch advies omtrent de herziening van het onderhoudsgeld voor uw kind?

Herziening van onderhoudsgeld is een belangrijk juridisch proces dat kan helpen bij het aanpassen van de onderhoudsbijdrage aan gewijzigde omstandigheden. Door de relevante wetgeving te begrijpen en de juiste stappen te volgen, vergroot u uw kansen om een succesvolle herziening te bekomen.

Contacteer Stijn Braeye voor juridisch adviesTerug naar overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid.   Meer info OK