28.01.2022

Positie echtgenoten in het erfrecht

Leestijd: 2 minuten

Heeft een huwelijk gevolgen voor de nalatenschap? Ja, in het erfrecht neemt de echtgenoot of echtgenote een bijzondere positie in.

 

De huwelijkspartner kan bijvoorbeeld niet onterfd worden, omwille van de "wettelijke reserve". Gehuwd zijn en al dan niet kinderen hebben, geeft een totaal verschillend beeld.

 

Deze blogpost overloopt beknopt enkele herkenbare situaties.

Situatie 1: Overledene was gehuwd en had kinderen

Het vruchtgebruik van de hele nalatenschap behoort de weduwe/weduwnaar toe. Daarentegen krijgen de kinderen de blote eigendom.

 

Een belangrijke opmerking hierbij is dat alle kinderen van de overledene gelijkgesteld zijn en dezelfde rechten hebben. Met andere woorden, alle kinderen zowel uit een vorig huwelijk als uit het laatste huwelijk, alsook buitenhuwelijkse en geadopteerde, worden gelijkgesteld. Bovendien krijgt ieder kind een gelijk deel.

 

Indien een kind vooroverleden is, de erfenis verworpen heeft of onwaardig is om te erven, dan erven zijn/haar kinderen in zijn/haar plaats. Wanneer er geen kinderen zijn, dan gaat zijn/haar deel naar zijn/haar broer(s) en zus(sen).

 

Situatie 2. Langstlevende echtgenoot erft alles

Indien de overledene was gehuwd en geen kinderen had, erft de langstlevende echtgenoot alles.

 

De weduwe/weduwnaar krijgt de ganse gemeenschap of onverdeeldheid, indien er geen gemeenschap was, in volle eigendom en het vruchtgebruik van de eigen goederen van de huwelijkspartner. 


De blote eigendom van de eigen goederen gaat naar de familie van de overledene in deze volgorde:

  • broer(s) en zus(sen), met vader en/of moeder indien zij nog leven;
  • vader en moeder indien de overledene geen broer(s) of zus(sen) had;
  • vader of moeder als er geen broer(s) en/of zus(sen) zijn en één van de ouders al is overleden. Eventuele grootouders erven ook samen met die vader of moeder.

De familie moet de weduwe/weduwnaar het gebruik en het genot van die eigen goederen laten.


De erfenis van de langstlevende echtgenoot of echtgenote bevat de hele nalatenschap in volle eigendom indien de overledene geen kinderen alsook geen verdere familieleden nalaat.


Bovendien geniet de gezinswoning met huisraad een speciale bescherming. De weduwe/weduwnaar zal de gezinswoning steeds mogen betrekken en gebruiken, ongeacht de blote eigenaar. 


Wensen de echtgenoten elkaar meer te geven dan het deel waarin de wet voorziet? Dan moeten zij wel een testament in elkaars voordeel opstellen, of een contractuele erfstelling. Het is zelfs mogelijk, via een testament, een regeling te treffen voor het geval men samen overlijdt. 

 

Besluit

Wil u meer weten over een erfenis die jou toekomt? Bent u nieuwsgierig naar de mogelijke rechten van uw echtgenoot of echtgenote? Of heeft u verdere vragen over dit onderwerp?

 

Contacteer dan meester Stijn Braeye vrijblijvend en beroep op zijn kennis en expertise in familierecht. Contacteer hem rechtstreeks op het nummer 051 25 25 04 of stuur gerust een mailtje naar braeye@vbadvocaten.be.
 

Kernexpertises — Positie echtgenoten in het erfrecht

Kernexpertises