29.09.2021

Aangifte van partnergeweld of stalking

Leestijd: 2 minuten

Achter gesloten deuren blijft tot op de dag van vandaag veel nog onbespreekbaar. Frustraties tussen (ex) partners of (ex) echtgenoten drijven mensen tot het uiterste. Netelige kwesties monden al te vaak uit in stalking of partnergeweld.

 

Zowel mannen als vrouwen worden onvoldoende gehoord in hun verhaal. Vaak is er schaamte. Is het niet mijn schuld?

 

Hoe trek ik aan de alarmbel? Voldoet mijn situatie aan een scenario van partnergeweld of stalking? Hoe kan ik mijn rechten laten gelden als slachtoffer van partnergeweld?

 

Wij helpen u graag verder, u bent niet alleen en samen doorbreken wij de stilte.

Strafklacht

U heeft wellicht zelf meerdere pogingen ondernomen om de stalker/dader van partnergeweld een halt toe te roepen. Vaak kent deze geen ophouden, waardoor een strafklacht aangewezen kan zijn.

 

Echter is het risico op seponering (de beslissing van het openbaar ministerie om niet te vervolgen) niet ondenkbaar. Uw strafklacht bij de politie gaat langs bij het parket waar de Procureur des Konings oordeelt of de feiten in aanmerking komen voor een vervolging van de stalker/dader bij de correctionele rechtbank.

 

Vaak hebben slachtoffers het gevoel dat er niets gebeurt of minstens dat het allemaal veel te lang duurt.

 

Klacht met burgerlijke partijstelling

Er is daarnaast nog de mogelijkheid om een klacht met burgerlijke partijstelling (*) neer te leggen in handen van de onderzoeksrechter. 

 

*Artikel 63 van het Belgisch wetboek van strafvordering laat toe dat een individu op eigen initiatief een strafprocedure kan opstarten jegens een ander individu of rechtspersoon.

 

Eender welke persoon kan dus een strafrechtelijk onderzoek opstarten door een klacht met burgerlijke partijstelling neer te leggen in handen van een onderzoeksrechter. De onderzoeksrechter is dan verplicht om akte te nemen van de klacht met burgerlijke partijstelling en om een onderzoek te starten. De onderzoeksrechter kan op dat moment niet oordelen over de opportuniteit, de pertinentie of de wenselijkheid van een dergelijk onderzoek.

 

Wat in tussentijd?

Vooraleer de strafklacht behandeld wordt of de procedure als burgerlijke partij plaatsvindt, kan er enige tijd voorbijgaan. Wij staan u hierbij te allen tijde bij: bijkomende burgerlijke vorderingen in kortgeding kunnen alarmerende feiten op korte termijn behandelen. Bij nieuwe feiten volgen wij u immers op en houden wij blijvend contact met de onderzoeksrechter.

 

Burgerlijke vordering in kortgeding

Indien de situatie dermate verontrustend is, kunnen wij er steeds voor zorgen dat via een dagvaarding in kortgeding maatregelen opgelegd worden om u de nodige bescherming te bieden.

 

De rechter kan zodoende een straatverbod, elke vorm van omgangsverbod e.d. opleggen onder verbeurte van een dwangsom. Indien u vervolgens nog steeds wordt lastig gevallen, kan het verbod afgedwongen worden en kan de gerechtsdeurwaarder na zijn vaststelling van de feiten de dwangsom verbeuren.

 

Dit houdt in dat uw stalker veroordeeld wordt tot het betalen van een hoog bedrag onder dreiging van beslag op zijn vermogen.

 

Bijstand op maat

Elke situatie is persoonlijk en vereist een individuele aanpak. Indien u bijstand meent nodig te hebben om een probleem van stalking of partnergeweld te verhelpen, dan verschaffen wij u op een gepaste wijze de juiste informatie.

 

U kiest bovendien zelf op welke wijze u wenst geholpen te worden.

 

Wij begeleiden u graag verder op alle vlak. Het is dan ook onze taak om in de eerste plaats uw kwestie correct in te schatten en u een helpende hand toe te reiken waar nodig. In sommige gevallen zal de tussenkomst van de advocaat ten laste genomen worden door een waarborg rechtsbijstand wanneer dit gedekt is door bijvoorbeeld een familiale polis. In dat geval heeft U ook altijd de vrije keuze om een advocaat te kiezen.

 

Contacteer ons advocatenkantoor

Heb je een advocaat nodig om klacht neer te leggen voor stalking of partnergeweld? Wenst u bijstand aan te vragen om uw situatie te verhelpen?

 

Ons advocatenkantoor beschikt over een advocaat gespecialiseerd in echtscheidingen, partnergeweld en/of stalking.

 

Meester Stijn Braeye begeleidt u als advocaat gespecialiseerd in familierecht en neemt alle praktische, juridische en administratieve beslommeringen voor zijn rekening.

 

Contacteer meester Braeye op het nummer 051 25 25 04 of stuur een mailtje naar braeye@vbadvocaten.be

Kernexpertises — Aangifte van partnergeweld of stalking

Kernexpertises