Het innen van schulden bij consumenten

Op 23/05/2023 werd de wet van 04/05/2023 tot invoeging van Boek XIX “Schulden van de consument” in het Wetboek van Economisch Recht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze nieuwe wet regelt de minnelijke invordering van schulden ten aanzien van consumenten en voert daarbij een aantal bijkomende verplichtingen in voor ondernemingen.
 
Auteurs
Michiel Van Eeckhoutte
Luka Lescrauwaet
Kernexpertise
Ondernemingsrecht
Datum
30.08.2023
Leestijd
3 minuten
Inwerkingtreding

De nieuwe wetgeving treedt in werking op 01/09/2023 voor wat betreft alle facturen die vanaf deze datum worden uitgeschreven. Voor bestaande contracten voorziet de nieuwe wetgeving in een overgangsperiode tot 01/12/2023.

Wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen die met de nieuwe wet ingevoerd worden zijn:
 • de verplichte kosteloze betalingsherinnering,
 • de verplichte vermeldingen op de betalingsherinnering,
 • de plafonnering van contractuele interesten en forfaitaire schadevergoedingen en
 • de sanctie voor inbreuken.
   
 1. Verplichte kosteloze betalingsherinnering

Een onderneming is verplicht om eerst een kosteloze betalingsherinnering te versturen naar de consument alvorens er interesten aangerekend kunnen worden en schadebedingen toegepast kunnen worden. Na het versturen van deze betalingsherinnering dient de onderneming een wachttermijn van 14 kalenderdagen in acht te nemen. Pas na deze wachttermijn kan de onderneming zich beroepen op interesten of schadebedingen.
 
 1. Verplichte vermeldingen op betalingsherinnering

De betalingsherinnering moet minimaal volgende gegevens bevatten:
 • het verschuldigde saldo
 • het bedrag van het schadebeding dat zal worden geëist bij niet-betaling binnen de termijn van 14 kalenderdagen
 • de naam en het ondernemingsnummer van de onderneming
 • een beschrijving van het product dat de schuld heeft doen ontstaan
 • de datum van opeisbaarheid van de schuld
 • de termijn waarbinnen de schuld moet worden betaald vooraleer er enige kost, interesten of schadebedingen gevorderd zullen worden
 
 1. Plafonnering contractuele interesten en forfaitaire schadevergoedingen

Een onderneming kan maar interesten vorderen voor zover dit contractueel bepaald werd. Deze interesten mogen niet hoger zijn dan de wettelijke interest uit de wet van 02/08/2002 betreffende de berstrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Op vandaag bedraagt dit percentage 10,5%.

Ook forfaitaire schadevergoedingen kunnen maar gevorderd worden voor zover deze contractueel overeengekomen werden en niet de volgende bedragen te boven gaan:
 • voor een schuld tot 150,00 EUR: 20,00 EUR
 • voor een schuld tussen 150,01 EUR en 500,00 EUR: 30,00 EUR + 10% van het factuurbedrag
 • voor een schuld hoger dan 500,01 EUR: 65,00 EUR + 5% van het factuurbedrag
 • de forfaitaire schadevergoeding kan nooit meer bedragen dan 2.000,00 EUR
 
 1. Sanctie

De rechter kan beslissen dat alle betalingen die verkregen werden in strijd met de nieuwe wetgeving, terugbetaald dienen te worden aan de consument.

Verder heeft de niet-naleving van de nieuwe wetgeving tot gevolg dat de consument van rechtswege vrijgesteld wordt van betaling van interesten en forfaitaire schadevergoedingen.

Tot slot kunnen zelfs administratieve- of strafsancties opgelegd worden.

Conclusie

Gelet op deze bijkomende verplichtingen voor ondernemingen bij het minnelijk invorderen van schulden ten aanzien van consumenten en de sancties die verbonden zijn aan eventuele inbreuken, is het van cruciaal belang om algemene voorwaarden in overeenstemming te brengen met de nieuwe wetgeving. Ook is het belangrijk dat u uw invorderingsbeleid van meetafaan correct uitvoert.

Ons advocatenkantoor kan u hierbij bijstaan.

Contacteer meester Michiel Van Eeckhoutte voor juridisch advies en bijstand. Via mail of via telefoon: 051.25.25.04.


 Terug naar overzicht
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid.   Meer info OK