Ontslag om dringende redenen

Als werkgever kan het voorkomen dat je een werknemer wegens dringende reden wilt ontslaan. Dit is één van de zwaarste sancties die je als werkgever kunt opleggen en daarom is het belangrijk dat je goed weet wat dit inhoudt en hoe je ermee omgaat.

In dit artikel leggen we uit wat ontslag om dringende reden is en welke procedure je als werkgever dient te volgen. Ook lees je meer over de rechten van de werknemer.

Auteur
Michiel Van Eeckhoutte
Kernexpertise
Ondernemingsrecht
Datum
17.01.2023
Leestijd
2 minuten

Wat is ontslag om dringende redenen?

Ontslag wegens dringende reden is een onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever. Dit kan alleen plaatsvinden als er sprake is van een ernstige reden, die maakt dat de werkgever de arbeidsovereenkomst niet langer kan of wil voortzetten. 

Artikel 35 van de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten bepaalt dat sommige feiten zo ernstig zijn dat elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk wordt.

Zo’n ernstige feiten rechtvaardigen het ontslag om dringende reden, ook wel ontslag op staande voet genoemd, zonder opzeggingsvergoeding of opzegstermijn. Wie die feiten inroept, moet ze echter ook bewijzen.
 

Voorbeelden van ontslag om dringende reden: 

Dringende redenen voor ontslag zijn ernstige feiten die ervoor zorgen dat een verdere samenwerking voor de werkgever onmogelijk wordt. We sommen enkele voorbeelden op:

 • diefstal of fraude: betrapt de werkgever de werknemer op diefstal, dan kan de werknemer ontslaan worden om dringende redenen
 • seksuele intimidatie of aanranding: kan een werknemer aantonen dat hij of zij seksueel geïntimeerd wordt door zijn/ haar werkgever, dan is er een dringende reden voor ontslag
 • geweld: is er sprake van gewelddadig gedrag van de werknemer, ook dan kan deze worden ontslaan om dringende redenen 
   

Gevolgen van een ontslag met dringende reden voor de werknemer

Ontslag om dringende reden kan ernstige gevolgen voor de werknemer hebben. In de eerste plaats verliest de werknemer onmiddellijk zijn of haar baan en kan geen beroep gedaan worden op een opzegtermijn. Daar bovenop heb je als werknemer geen recht op een verbrekingsvergoeding, noch op een werkloosheidsuitkering. Dit kan leiden tot financiële problemen en onzekerheid over de toekomst.

Bovendien kan ontslag om dringende reden leiden tot reputatieschade omdat de reden voor het ontslag vaak bekend wordt bij andere werkgevers en potentiële toekomstige werkgevers. Dit kan het moeilijker maken om nieuw werk te vinden. Ook kan het emotionele gevolgen hebben omdat de werknemer zich mogelijk onrechtvaardig behandeld voelt of zich schaamt voor de reden van het ontslag.

Het is daarom belangrijk dat werkgevers zorgvuldig handelen bij ontslag om dringende reden en ervoor zorgen dat er voldoende bewijs is voor de ernstige reden om het ontslag te rechtvaardigen.

Welke procedure dient de werkgever te volgen?

Als werkgever is het belangrijk om zorgvuldig te handelen bij ontslag wegens dringende reden. Het is namelijk een zware sanctie en er moet voldoende bewijs zijn voor die dringende reden. De wetgever eist dat strenge vormvereisten worden nageleefd bij ontslag om dringende redenen. De ingeroepen redenen moeten voldoende ernstig en dringend zijn, en bewezen worden.

Hieronder vind je enkele stappen die je als werkgever in acht kan nemen ter voorbereiding van een ontslag om dringende redenen: 

 1. Verzamel bewijs: De werkgever draagt de bewijslast om aan te tonen dat er daadwerkelijk sprake is van een dringende reden voor het ontslag. Zorg er als werkgever voor dat je voldoende bewijs hebt voor de dringende reden. Denk hierbij aan getuigenverklaringen of verklaringen van andere werknemers.
 2. Stel een dossier op: Leg alle bewijzen vast in een dossier. Dit dossier is belangrijk als je later wordt geconfronteerd met een rechtszaak.
 3. Neem contact op met een advocaat: Voor ontslag wegens dringende reden is het aan te raden om contact op te nemen met een advocaat gespecialiseerd in ondernemingsrecht. Hij of zij kan je helpen bij het opstellen van een ontslagbrief en het beoordelen van het bewijs.
 4. Stuur een ontslagbrief: Stuur de werknemer een ontslagbrief waarin je de dringende reden uitlegt en waarom je de arbeidsovereenkomst onmiddellijk beëindigt. De arbeidsovereenkomst moet worden verbroken binnen de 3 werkdagen vanaf de dag nadat de ernstige feiten zijn vastgesteld.
 5. Vervolgens moet de andere partij schriftelijk (aangetekend) opnieuw binnen de 3 werkdagen geteld vanaf de dag nadat de overeenkomst werd verbroken op de hoogte gebracht worden van de redenen van het ontslag.
 6. Betaal het loon uit: Als werkgever ben je verplicht om het loon van de werknemer uit te betalen tot aan de datum van het ontslag.

Bij ontslag om dringende reden bekijkt de Arbeidsrechtbank eerst of alle vormvereisten zijn nageleefd. Nadien wordt geoordeeld of de ingeroepen reden zwaarwichtig genoeg is om een ontslag om dringende reden te rechtvaardigen.
 

Rechten van de werknemer bij ontslag om dringende reden

Een werknemer die geconfronteerd wordt met ontslag om dringende reden heeft ook rechten:

 • Recht op verweer: De werknemer heeft het recht om zich te verdedigen tegen het ontslag. Dit kan gebeuren tijdens een procedure voor de arbeidsrechtbank, waarbij de werknemer de gelegenheid krijgt om zijn of haar versie van de feiten te presenteren.
 • Recht op opzeggingsvergoeding: Als het ontslag om dringende reden onrechtmatig blijkt te zijn, heeft de werknemer recht op een opzeggingsvergoeding. Deze vergoeding wordt toegekend als compensatie voor het onrechtmatige ontslag.
 • Recht op werkloosheidsuitkering: Als de werknemer geen andere baan kan vinden na het ontslag, kan hij of zij mogelijk recht hebben op een werkloosheidsuitkering. Dit is afhankelijk van de specifieke voorwaarden van de werkloosheidsregeling.
   

Juridisch advies

Ontslag wegens dringende reden is een zware sanctie die je als werkgever alleen kunt opleggen als er sprake is van een ernstige reden. Het is belangrijk om zorgvuldig te handelen bij ontslag wegens dringende reden en voldoende bewijs te verzamelen.

Neem contact op met meester Van Eeckhoutte, advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en ondernemingsrecht, voor advies en hulp bij het opstellen van een ontslagbrief en het beoordelen van het bewijs.

Contacteer Michiel Van Eeckhoutte voor juridisch advies

Terug naar overzicht
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid.   Meer info OK