Ontslag met verbrekingsvergoeding

Een verbrekingsvergoeding of opzeggingsvergoeding kan best eens gigantisch hoog oplopen. En dat mocht Wout van Aert ervaren. Het Arbeidshof oordeelde in beroep dat Wout van Aert maar liefst een een verbrekingsvergoeding 662.000 euro aan zijn vroegere werkgever, Nick Nuyens, is verschuldigd.
 
Iedereen is onderworpen aan de wet. Zelfs topsporters zoals Wout van Aert. Dit bevestigde het Arbeidshof van Antwerpen in de zaak rond het ontslag van Wout van Aert bij Sniper Cycling.

Verdiep je vooraf in de voorwaarden van jouw contract en aan welke voorwaarden jouw opzeg dient te voldoen. 
Auteur
Michiel Van Eeckhoutte
Kernexpertise
Arbeidsrecht
Datum
10.06.2021
Leestijd
4 minuten

Wout van Aert dropte in september 2018 een bom in wielerland. Hij verbrak eenzijdig en met onmiddellijke ingang zijn overeenkomst met Sniper Cycling, de structuur achter wielerploeg Crelan-Charles. Zo kon hij vrij tekenen bij Jumbo-Visma. Zijn oude contract liep echter nog 15 maanden.

Ploegmanager Nick Nuyens ging niet akkoord en trok naar de rechtbank. Hij ontkende de aangehaalde dringende redenen en eiste een verbrekingsvergoeding van 1,1 miljoen euro. Wout van Aert op zijn beurt, beweerde dat er heel wat slechte afspraken waren, maar had het vooral over een definitieve vertrouwensbreuk door een voorval met ploegleider Niels Albert. Hierdoor voelde hij zich volledig geïsoleerd in z’n ploeg en was er volgens hem geen enkele samenwerking meer mogelijk. Hij verbrak de overeenkomst met onmiddellijke ingang.

De Arbeidsrechtbank van Mechelen volgde het standpunt van de toprenner en gaf Wout van Aert gelijk. In een vonnis van negentien pagina’s oordeelde de rechtbank dat de vertrouwensband tussen Nick Nuyens en Wout van Aert zodanig was geschonden, dat van een gezonde arbeidsrelatie geen sprake meer was. Hij legde de fout bij de werkgever en achtte de beweerde dringende reden als voldoende bewezen.

Nick Nuyens tekende echter beroep aan. Het Arbeidshof oordeelde stelde nu ook Wout van Aert in het ongelijk. Volgens het Hof bewijst van Aert zijn beweringen niet. Het staat dus niet vast dat Nick Nuyens ongeoorloofde druk op Niels Albert uitoefende om hem een document te doen ondertekenen. Met als resultaat: de eenzijdige contractbreuk van Wout van Aert was ongerechtvaardigd, hij moet nu een verbrekingsvergoeding betalen van maar liefst 662.000 euro.
 

Verbrekingsvergoeding

De wet van 24 februari 1978 is de basis voor het arbeidsrechtelijk statuut van sporters in België. Er zijn heel wat gelijkenissen met de normale Arbeidswet, maar toch ook enkele verschillen.

Een belangrijk verschil is de verbrekingsvergoeding, en dat zal Wout van Aert nu goed beseffen. Wout van Aert was als topsporter gebonden door zo een specifieke arbeidsovereenkomst. Een sporter die zijn ploeg vroegtijdig wenst te verlaten, denkt dus best twee keer na. Als er een voldoende dringende reden (bewezen) is, kan hij zijn team verlaten met onmiddellijke ingang en zonder verbrekingsvergoeding.

 

Ontslag dringende redenen

Bepaalde feiten zijn zo ernstig dat ze elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maken (artikel 35 van de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).

Zo’n ernstige feiten rechtvaardigen het ontslag om dringende reden, zonder opzeggingsvergoeding of opzegstermijn. Wie die feiten inroept, moet ze ook bewijzen.

Zowel de sporter als de ploeg kunnen een dringende reden inroepen. Zowel de werkgever als de werknemer dus.

 

Ontslag met dringende redenen: procedure

De wetgever eist dat strenge vormvereisten worden nageleefd bij ontslag om dringende redenen. De ingeroepen redenen moeten voldoende ernstig en dringend zijn, en bewezen worden.

  1. De arbeidsovereenkomst moet worden verbroken binnen de 3 werkdagen vanaf de dag nadat de ernstige feiten zijn vastgesteld.
  2. Vervolgens moet de andere partij schriftelijk (aangetekend) opnieuw binnen de 3 werkdagen geteld vanaf de dag nadat de overeenkomst werd verbroken op de hoogte brengen van de redenen van het ontslag.

Werd je onterecht ontslaan om dringende reden door je werkgever? Heb je een werknemer op iets betrapt en wil je hem daarom onmiddellijk ontslaan? Of ben je het niet eens met de ingeroepen reden van je werknemer die plotseling zonder opzegtermijn vertrekt? Dan kan je je wenden tot de Arbeidsrechtbank.

De Arbeidsrechtbank zal dan eerst oordelen of de vormvereisten zijn nageleefd, en vervolgens pas of de ingeroepen reden zwaarwichtig genoeg is om een ontslag om dringende reden te rechtvaardigen. De enige sanctie is dan de betaling van de verbrekingsvergoeding.

 

Contacteer ons advocatenkantoor

Er zijn heel wat vormvoorwaarden bij een ontslag om dringende redenen. Gelijk hebben is iets anders dan gelijk krijgen voor een rechtbank. Informeer je daarom tijdig bij een advocatenkantoor. 

Ons advocatenkantoor staat je bij in dergelijke gevallen. Zowel voor de werkgever, maar ook voor de werknemer. Contacteer meester Michiel Van Eeckhoutte voor juridisch advies en bijstand.

Terug naar overzicht
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid.   Meer info OK