Kosten advocaat

De kosten voor een advocaat zijn eigen aan elk dienstverlenend beroep en zijn noodzakelijk omdat ons beroep gepaard gaat met belangrijke investeringen. Denk maar aan de huur van een kantoorruimte, de aankoop van kantoormateriaal, het aanleggen van juridische databanken, etc. Deze kosten als advocaat omvatten ook dossierspecifieke kosten zoals gerechtskosten en kilometervergoedingen. Deze zijn dan ook afhankelijk van de zaak die we behandelen en de omvang ervan. Enkele kosten als advocaat die we op voorhand wel al kunnen meegeven zijn kopies (€0,50/pagina), dactylo (€11/pagina) en de kilometervergoeding (€0,50/kilometer). Neem gerust contact op met ons als u meer info wil over de kosten van een advocaat voor uw specifieke zaak.