Advocaat testament

Wanneer u zich benadeeld voelt, dan kunt u steeds een advocaat inzake het testament inschakelen. Bij advocatenkantoor Van Eeckhoutte & Braeye in Roeselare weten we er alles van. Op grond van uw klacht betwisten wij als ervaren advocaat het testament, en dat kan om velerlei redenen gaan. Medisch, ‘ongewone’ handtekening,... het zijn allerlei gronden voor onze advocaat om een testament succesvol nietig te laten verklaren.