“Een eerste vrijblijvende consultatie is bij ons steeds kosteloos.”   

ADVOCATENKANTOOR VAN EECKHOUTTE & BRAEYE

De kosten van een advocaat is voer voor de wildste geruchten. Bij ons kantoor worden de spelregels op voorhand met u vastgelegd. Een advocaat levert u maatwerk, geen enkele zaak is gelijk aan een ander. De ene zaak kan onmiddellijk worden afgehandeld, de andere kan jaren duren. In de mate van het mogelijke streven wij steeds naar een minnelijke regeling, waarbij de kosten voor u zo beperkt mogelijk blijven.

Een advocaat kan niet precies op voorhand zijn staat van kosten en ereloon bepalen. Dit wil echter niet zeggen dat wij blindelings rekenen of dat u voor verrassingen zal komen te staan. Wij kijken altijd eerst of u rechtsbijstand geniet (via bv autoverzekering, familiale verzekering, …) In dit geval bent u ons geen ereloon verschuldigd. Dit onderzoek of u recht heeft op kosteloze rechtsbijstand is steeds vrijblijvend en gratis.  

kantoor_047.jpg

Kosten

Het uitoefenen van het beroep van advocaat vergt belangrijke investeringen en gaat gepaard met kosten die eigen zijn aan elk dienstverlenend beroep (huur of afschrijving van de kantoorruimte, aankopen en onderhouden van kantoormateriaal, aanleggen van juridische databanken, kosten van secretariaat en boekhouding, enz..).

 

Naast de voormelde vaste kosten wordt er tevens een vergoeding gevraagd voor de kosten die specifiek toewijsbaar zijn aan uw dossier, zoals bijvoorbeeld:

 

 - Kilometervergoeding

(voor verplaatsingen naar de  rechtbank, naar expertises, naar vergaderingen, enz)

 

- Voorgeschoten gerechtskosten

(rolrechten, kosten van gerechtsdeurwaarder, enz)

- Dactylo: 11 EUR / pagina

- Kilometervergoeding: 0.50 EUR / km

- Kopies: 0.50 EUR / pagina

expertise.png

“Elke zaak is een persoonlijk drama. Onze cliënten vertrouwen ons om de beste oplossing uit de brand te slepen”

Ereloon

Het ereloon wordt bepaald in functie van de verrichte prestaties, de complexiteit van de zaak, het vereiste van een specifieke kennis, het bekomen resultaat, de hoogdringendheid enz.

 

Het meest gebruikelijke criterium dat de advocaat hanteert, is een uurtarief. Enkel de uren die juridische arbeid vergen, worden aan dit tarief aangerekend (dus niet het wachten op de rechtbank, verplaatsingen, enz). Dit tarief kan aangepast worden in functie van de belangrijkheid van de zaak, de complexiteit, de vereiste specialisatie, de hoogdringendheid enz.  

 

Het komt ook voor dat het ereloon van de advocaat wordt bepaald in functie van een percentage van het (geldelijk) belang van de zaak. Let wel, no cure no pay (geen resultaat, geen ereloon) is bij wet verboden. Soms wordt er ook tussen de advocaat en de cliënt een forfaitaire prijs afgesproken.

 

U kan te allen tijde een gedetailleerd overzicht van de kosten en de prestaties ontvangen.

 

In de loop van de behandeling van uw dossier zullen wij u op regelmatige basis voorschotten vragen te storten op de kantoorrekening. Zo hebt u een beter zicht op onze kosten en wordt u niet verrast door een hoge eindfactuur.  

Het ereloon is exclusief BTW en wordt samengesteld op basis van één of meerdere van volgende systemen:

 

- Uurtarief:

115 EUR / aanrekenbaar uur  x coëfficiënt 

(resultaat, hoogdringendheid, moeilijkheidsgraad) 

 

- Volgens de waarde van de zaak:

Van 0 tot 6.200 euro: 15%

Van 6.200 tot 49.500 euro: 10%

Van 49.500 tot 124.000 euro: 8%

Van 124.000 tot 248.000 euro: 6%

Meer dan 248.000 euro: 4%  

 

- Vast bedrag:

Deze berekening kan worden gehanteerd voor de begroting van erelonen in niet of moeilijk in geld waardeerbare geschillen. Deze methode wordt vooral nog gebruikt in kleinere verkeerszaken, in eenvoudige zaken van familierecht of in strafzaken. Wanneer u twijfelt of uw zaak wel de moeite is om een advocaat onder de arm te nemen, dan helpen wij u op deze manier graag op weg.  

 

- Jaarcontracten / kartelafspraken en incassotarief:

Voor bedrijven en zelfstandigen die regelmatig geconfronteerd worden met procedures en de nood aan juridisch advies kunnen wij een op uw maat gemaakte afspraak maken m.b.t. kosten en erelonen.