Een dossier openen bij

Van Eeckhoutte & Braeye.

Wilt u een verkeersboete betwisten, aanspraak maken op een schadevergoeding of een invorderingsprocedure opstarten? Heb je een dagvaarding van de politierechtbank ontvangen?

 

U kan eenvoudig een dossier openen door dit formulier in te vullen. 

U ontvangt vervolgens zo snel mogelijk bericht over de aanvaarding van het dossier en over de verdere concrete afspraken.

Basisgegevens

Info over dossier

Waarover gaat uw dossier?


Bent u in rechtsbijstand verzekerd?
Zo ja, bij welke maatschappij en welk polisnummer :

Kopie's

Facturen met eventuele factuurvoorwaarden

Nuttige documenten (bv overeenkomst / huurcontract / vonnis / arrest / akte EOT / ...)

Aanmaningen

Opmerkingen