29.04.2021

Ik wil scheiden maar mijn man (of vrouw) niet. Wat nu?

Leestijd: 6 minuten

Een echtscheiding leidt tot de beëindiging van het huwelijk. In principe kan een echtscheiding slechts plaatsvinden als beide echtgenoten daarmee akkoord gaan. In het beste geval komen beide echtgenoten daaromtrent tot een overeenkomst. Dit is de zogenaamde echtscheiding door onderlinge toestemming

 

Indien dit echter onmogelijk is, kan worden overgegaan naar een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk.

Voorwaarden echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting

Is het antwoord op één van onderstaande vragen ‘ja’, dan kan je een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting aanvragen:

 

  • Is de relatie tussen u en uw partner onherstelbaar ontwricht?
  • Is het onmogelijk geworden om verder samen te leven met uw partner?
  • Woont u al een hele tijd niet meer samen met uw partner?

De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk is mogelijk in 2 gevallen:

 

1) Een bewijs van onherstelbare ontwrichting:

 

Indien er sprake is van overspel, partnergeweld, grove beledigingen of drankproblemen, kan u aangeven dat het onmogelijk is nog langer samen te leven met uw partner en kan u bewijzen dat uw huwelijk onherstelbaar is ontwricht.

 

U kan onherstelbare ontwrichting bewijzen op allerlei manieren: foto’s, getuigenissen, medische attesten een proces-verbaal van de politie, briefwisseling, e-mails, Facebook of WhatsApp berichten, enzovoort.

 

Wanneer de rechter aan de hand van de voorgelegde bewijzen vaststelt dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is dan kan de echtscheiding onmiddellijk worden uitgesproken.

 

2) Feitelijke scheiding:

 

Wanneer niet over dergelijke bewijzen beschikt of indien het huwelijk van jullie simpelweg “op” is dan kan de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk ook blijken uit het feit dat u en uw partner gedurende een bepaalde periode feitelijk gescheiden leefden. Ook dan kan de echtscheiding worden aangevraagd.

 

Opgelet, hierbij wordt een onderscheid gemaakt naargelang beide echtgenoten samen de aanvraag tot echtscheiding indienen of slechts één van de echtgenoten die indient:

 

Beide echtgenoten dienen samen de aanvraag tot echtscheiding in.

 

Wanneer jullie samen uit de echt willen scheiden dan volstaat het om 6 maanden feitelijk gescheiden te leven.

 

Uiteraard moeten jullie niet wachten om een gezamenlijke aanvraag in te dienen. Wanneer de aanvraag wordt ingediend vóór de termijn van zes maanden dan zullen jullie na een reflectieperiode een tweede maal voor de rechtbank jullie wil tot echtscheiding moeten herhalen. De echtscheiding kan worden uitgesproken.

 

Eén van de echtgenoten dient de aanvraag tot echtscheiding in.

 

Wanneer u eenzijdig een scheiding, moet u meer dan 1 jaar feitelijk gescheiden leven. Ook hier moet u uiteraard niet wachten. Wanneer de aanvraag wordt ingediend vóór de termijn van 1 jaar dan wordt het huwelijk als onherstelbaar ontwricht beschouwd als u na een reflectieperiode een tweede maal voor de rechtbank verschijnt en u uw wil tot echtscheiding herhaalt.

 

In de praktijk is het vaak zo dat één van de partners die niet wil scheiden geconfronteerd met de echtscheidingsprocedure uiteindelijk toch meewerkt aan de echtscheiding.

 

De feitelijke scheiding moet worden bewezen door middel van een uittreksel uit het bevolkingsregister. Wij vragen dit voor u op.

 

Wie is er schuldig bij scheiding?

Het gaat hier om een schuldloze echtscheiding. De bovenstaande voorwaarden zijn voldoende om over te gaan tot uitspraak van de echtscheiding. Er moet in geen geval schuld van (één van) de echtgenoten bewezen worden.

 

Procedure echtscheiding onherstelbare ontwrichting

De procedure tot echtscheiding wordt ingeleid voor de familierechtbank. De wijze waarop is afhankelijk van de grond waarop men de echtscheiding aanvraagt.

 

1.    Op grond van onherstelbare ontwrichting

 

De procedure wordt ingeleid via dagvaarding.

 

2.    Op grond van feitelijke scheiding

 

De procedure wordt ingeleid via verzoekschrift wanneer de echtgenoten de echtscheiding samen aanvragen. De procedure wordt ingeleid via dagvaarding of tegensprekelijk verzoekschrift wanneer één van de echtgenoten de aanvraag indient.

 

Advocaat echtscheiding nodig?

Meester Stijn Braeye begeleidt u gedurende het echtscheidingsproces en neemt alle praktische, juridische en administratieve beslommeringen voor zijn rekening. Zijn jarenlange ervaring zorgt niet alleen voor een vlot verloop van uw echtscheiding zelf, maar eveneens voor een luisterend oor en een vaak praktische benadering van problemen zodat u tot een bevredigend resultaat komt.

 

U gaat tijdens een echtscheidingsprocedure immers vaak door een emotionele rollercoaster waarbij het belangrijk is dat uw echtscheidingsadvocaat door het bos de bomen blijft zien voor u.

 

Zowel bij een bewijs van onherstelbare ontwrichting als bij een feitelijke scheiding moet u verschijnen voor de rechtbank van eerste aanleg van de laatste echtelijke verblijfplaats of van de woonplaats van de verweerder. Contacteer ons gerust voor een eerste vrijblijvende consultatie of maak kennis met meester Stijn Braeye.

 

Welke documenten breng ik mee voor de start van mijn echtscheiding? 

Wij nemen voor u alle praktische afhandelingen waar voor uw echtscheiding. Na een eerste gesprek zal u gezegd worden welke ontbrekende documenten u nog moet bezorgen.

 

Het is handig dat u bij een eerste gesprek het eventuele huwelijkscontract meebrengt, evenals een overzicht van de roerende (inboedel, maar ook overzicht van de financiële rekeningen) en onroerende goederen en leningen/ schulden die er zouden bestaan.

 

Heeft u of 1 van jullie geërfd of schenkingen gekregen tijdens het huwelijk dan kan u hier ook een overzichtje van maken ter voorbereiding van het gesprek.

 

Heeft u nog geen volledig zicht over deze documenten, dan geen nood. Al deze zaken kunnen nog opgevraagd worden. Wij begeleiden jullie hierbij van a tot z.

 

Neem vrijblijvend contact op met meester Braeye.

advocaat echtscheiding.jpeg

Kernexpertises — Ik wil scheiden maar mijn man (of vrouw) niet. Wat nu?

Kernexpertises