29.04.2021

Echtscheiding onderlinge toestemming

Leestijd: 5 minuten

Een echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) kan tot stand komen wanneer u en uw partner wensen te scheiden in onderling akkoord. Dit artikel beschrijft de procedure en de gevolgen voor de kinderen, de onroerende en de roerende goederen.

Scheiden met onderlinge toestemming 

Echtscheiding onderlinge toestemming: procedure

 

Stap 1: Echtscheiding aanvragen
 
U kan een echtscheiding aanvragen via uw vertrouwde advocaat. Hij of zij begeleidt u vlekkeloos doorheen de echtscheidingsprocedure en staat u bij met juridisch advies.

 

Stap 2: Het opstellen van de regelingsakte en familiale overeenkomst
 
Een regelingsakte en familiale overeenkomst wordt opgesteld waarbij een akkoord wordt gevormd over belangrijke familiale en materiële punten. Zeker wanneer er kinderen zijn en jullie elkaar noodgedwongen nog zien of horen, hebben jullie er alle baat bij samen tot een akkoord te komen.

 

In deze regelingsakte worden afspraken gemaakt over:
 

De verdeling bij echtscheiding:
 

 • De inboedel verdelen bij scheiding: hoe gebeurt de verdeling van jullie de inboedel?
   
 • De verdeling van het onroerend goed:
  • Wat gebeurt er met het huis na de scheiding?
  • Kan u uw partner uitkopen? Of het huis overnemen?
  • Kan u bij scheiding het huis op 1 naam zetten?
  • Wie moet bij scheiding het huis verlaten?
  • Wat met de registratierechten?
  • Kan er een overgangsregeling besproken worden zolang de kinderen nog thuis wonen?
  • Zijn er zonnepannelen aanwezig?
    
 • De verdeling van erfenis, schulden en lening: hoe erfenissen, schulden en leningen worden verdeeld is ondermeer afhankelijk van het soort huwelijkscontract dat jullie ondertekenden.

De regeling voor de kinderen:
 

 • Alimentatiegeld of onderhoudsgeld:
  • Wanneer betaalt u alimentatie?
  • Hoeveel alimentatie betaalt u per kind?
  • Kan je alimentatie rechtstreeks aan een meerderjarig kind betalen?
    
 • Co-ouderschap:
  • Welke rechten en plichten brengt co-ouderschap met zich mee?
  • Dient er alimentatie te worden betaald bij co-ouderschap?
  • Welke voorwaarden zijn aan co-ouderschap verbonden?
  • Wat vinden de kinderen zelf van de verblijfsregeling?
  • Waar staat de domicilie van de kinderen en heeft dit fiscale gevolgen?
  • Hoe wordt het kindergeld of groeipakket bepaald?
  • Wat met ouderlijk gezag en de schoolkeuze?

Komen jullie er bij de regelingsakte of de familierechtelijke overeenkomst niet uit dan nog moeten jullie niet meteen naar de rechtbank stappen. Ons kantoor heeft een erkend bemiddelaar in zijn rangen die u kan bijstaan om tot een overeenkomst te komen.

 

Stap 3: Verzoekschrift indienen

 

Zodra de regelingsakte en de familierechtelijke overeenkomst zijn opgesteld en worden ondertekend door alle partijen, wordt een verzoekschrift ingediend bij een rechtbank van eerste aanleg naar keuze.

 

Stap 4: De echtscheiding wordt uitgesproken

 

Is de rechtbank van oordeel dat u en uw partner aan alle voorwaarden en formaliteiten hebben voldaan, dan wordt de echtscheiding uitgesproken en bent u uit de echt gescheiden.

 

Echtscheiding onderlinge toestemming: documenten

 

Om te scheiden met onderlinge toestemming heb je volgende documenten nodig:

 

 • Het huwelijkscontract indien van toepassing
 • Een overzicht van de roerende goederen: zowel de inboedel als financiële rekeningen. Wanneer jullie zelf al een lijstje gemaakt hebben van de te verdelen roerende goederen (inboedel) dan mag dit ook al meegebracht worden
 • Een overzicht van de onroerende goederen
 • Een overzicht van de leningen en/of schulden
 • Schenkingen of erfenissen gekregen tijdens of voor het huwelijk

Hebben jullie nog geen volledig zicht over deze documenten, dan geen nood. Al deze zaken kunnen tijdens het opstellen van de overeenkomst nog opgevraagd worden. Wij begeleiden jullie hierbij van A tot Z.

 

Echtscheiding onderlinge toestemming: kostprijs

De kostprijs van een echtscheiding door onderlinge toestemming wordt bepaald door de tijd en complexiteit van het dossier, het ereloon is hierbij van toepassing. In vele gevallen kunnen wij een kostenraming maken. Contacteer hiervoor gerust ons kantoor voor eerste vrijblijvende info.

 

Advocaat echtscheiding nodig?

Meester Stijn Braeye begeleidt u als advocaat gespecialiseerd in echtscheiding gedurende uw echtscheidingsprocedure en neemt alle praktische, juridische en administratieve beslommeringen voor zijn rekening.

 

Zijn jarenlange ervaring zorgt voor een sluitende overeenkomst en eveneens voor een vaak andere benadering van de (praktische) problemen zodat dit voor alle partijen een betere regeling is. 

 

Uiteindelijk heeft iedereen er baat bij dat de echtscheiding op een zo sereen mogelijke manier kan verlopen. Je kan meester Stijn Braeye, advocaat familierecht te Roeselare,  Contacteren voor een kennismakend gesprek.

 

Wil jij echter scheiden maar jouw partner niet? Lees dan even ons blogartikel over echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting.

advocaat echtscheiding onderlinge toestemming

Kernexpertises — Echtscheiding onderlinge toestemming

Kernexpertises