26.02.2021

Wanbetalers aanpakken

Leestijd: 6 minuten

Wat kan jij als ondernemer doen om wanbetalers te vermijden, en hoe pak je wanbetalers aan van zodra je er alsnog mee te maken krijgt.

 

Als ondernemer werk je met hart en ziel voor je zaak en voor je klanten. Maar wat moet je doen wanneer de klant zijn factuur niet betaalt? Als advocatenkantoor komen we dagelijks in contact met ondernemers die te maken krijgen met slechte betalers. 
 

Hoe wanbetalers aanpakken? Ontdek onze tips:

 

Werk met voorschotfacturen

Wees voorzichtig. Het is verstandig om je klanten vooraf te laten betalen, of met een voorschotfactuur en eindfactuur te werken. Dat is niet altijd even makkelijk. Vermijd als ondernemer bank te spelen en laat de openstaande facturen niet oplopen door wanbetalers.

 

Als jij goederen moet aankopen, is het beter dat je die onmiddellijk doorfactureert. Eventueel geef je zelfs een kleine korting hiervoor. Zo ben jij zeker van je geld, en is iedereen tevreden.

 

Algemene voorwaarden factuur

Zorg er voor dat de algemene voorwaarden op je factuur duidelijk zijn. In die algemene voorwaarden kan je volgende elementen opnemen (voorbeeld):

 

  • Nalatigheidsinteresten factuur: zijn er nalatigheidsintresten verschuldigd voor deze factuur en hoeveel bedragen deze?

  • Schadebeding in geval van laattijdige betaling

  • Een eigendomsvoorbehoud: zo kan je bij een faillissement of bij wanbetalers, de goederen die je leverde en die nog niet betaald zijn, terug claimen. Je blijft dus eigenaar van die goederen, tot ze helemaal zijn betaald.

Jaarrekening consulteren

Wees alert met wie je in zee gaat. Ben je van plan om samen te werken met een andere onderneming, controleer dan vooraf de solvabiliteit. Je kan de jaarrekening consulteren van jouw klant via de Kruispuntbank voor Ondernemingen of via de Nationale Bank van België. Let wel, de gegevens zijn niet altijd accuraat.

 

Betaalt jouw klant niet?
Leiden deze voorzorgmaatregelen alsnog tot slechte betalers?

Dan helpt onderstaande procedure jou wanbetalers aanpakken:

 

Aanmaning tot betaling

Als de klant je na de vervaldag van de factuur niet betaalt, kan je een aanmaning tot betaling versturen. Deze aanmaningsbrief hoef je niet per se aangetekend te versturen.

 

Bel de klant eens op, maar verstuur nadien meteen een mail of aanmaningsbrief, waarbij je verwijst naar het telefoongesprek dat je had en de afspraken die je daar maakte. Zo kan je nadien bewijzen dat er effectief onderlinge contacten waren.

 

Aangetekende ingebrekestelling

Betaalt de klant jou nog steeds niet? Probeer jouw wanbetaler te laten betalen en stuur een formele, aangetekende ingebrekestelling. 

 

In die ingebrekestelling verwijs je naar de openstaande factuur, voeg je eventueel een kopie van de factuur toe, verwijs je naar de eerdere contacten en geef je hen een laatste, concrete betaaltermijn van bijvoorbeeld 8 dagen. Als laatste kan je vermelden hierbij de zaak over te maken aan jouw advocaat ter inning. Bewaar het bewijs van de aangetekende brief en de kopie van de brief.

 

Eén ingebrekestelling volstaat vaak om wanbetalers te laten betalen. Je mag er natuurlijk meerdere versturen, maar de ervaring leert dat dit enkel maar extra tijdverlies met zich meebrengt.

 

> Download:  ingebrekestelling voorbeeld

> Download: voorbeeld ingebrekestelling met bijhorende nalatigheidsintresten en schadebeding 

 

Neem een advocaat onder de arm

Levert deze aangetekende ingebrekestelling nog steeds geen resultaat? Dan is het aangewezen een advocaat in te schakelen om ervoor te zorgen dat je wanbetalers betalen.

 

Onze advocaat gespecialiseerd in ondernemingsrecht weet hoe hij wanbetalers moet aanpakken en verstuurt op zijn beurt een aanmaning naar jouw klant. Deze aanmaning maakt vaak meer indruk waardoor de factuur, vermeerderd met interesten en schadebeding, plotseling snel wordt betaald.

 

Interessant voor jou is dat je vanaf dan geen tijd meer hoeft te steken in het opvolgen van deze betaling, gezien de advocaat dit voor jou doet.

 

Wanbetaler dagvaarden

Brengt het versturen van de aanmaningsbrief door de advocaat echter geen zoden aan de dijk dan kan de advocaat overgaan tot dagvaarding van de wanbetaler. 

 

Is jouw klant een particulier dan komt de zaak voor de Vrederechter of voor de Rechtbank van Eerste Aanleg. Gaat het om een professionele klant, dan ontvangt deze een dagvaarding van de Ondernemingsrechtbank.

 

De advocaat gaat vervolgens voor jou naar de rechtbank. Je hoeft daar zelf niet bij aanwezig te zijn. Via de gerechtsdeurwaarder stuurt de advocaat een dagvaarding uit om de zaak voor de bevoegde rechter te brengen. Die rechter velt vervolgens een vonnis, waarin je klant veroordeeld wordt tot betaling.

 

Stel dat de wanbetaler dan nog steeds niet betaalt, dan vraagt de advocaat aan de gerechtsdeurwaarder om het vonnis gedwongen uit te voeren. Zo ontvang jij uiteindelijk de verdiende betaling voor de werken die je uitvoerde of diensten die je leverde.

 

Kosten advocaat

Bespreek vooraf de kosten met je advocaat. In het vonnis kan de tegenpartij veroordeeld worden tot betaling van de factuur met daarbovenop ook tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding. De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire kost die in sommige gevallen de totale advocatenkost dekt. Zo kost deze hele procedure jou op het einde van de rit niets.

 

Ook voor kleinere factuurbedragen kan je hieromtrent afspraken maken met je advocaat.


Wees als ondernemer dus alert, maak goede afspraken met je klanten en zorg ervoor dat je wanbetalers zoveel mogelijk vermijdt. Geraak je echter toch niet betaald, doe dan beroep op onze gespecialiseerde advocaat om jouw wanbetalers aan te pakken.

 

Contacteer ons advocatenkantoor.

Advocatenkantoor in Roeselare bestaande uit een team gespecialiseerde advocaten. Ontdek onze kernexpertises en neem vrijblijvend contact op.

Kernexpertises — Wanbetalers aanpakken

Kernexpertises