10.06.2021

Ontslag met verbrekingsvergoeding

Leestijd: 5 min.

Wout van Aert moet een verbrekingsvergoeding betalen van maar liefst 662.000 euro aan zijn vroegere werkgever (de vennootschap) van Nick Nuyens.

 

Iedereen is onderworpen aan de wet. Zelfs topsporters. Zelfs Wout van Aert. Dit bevestigde het Arbeidshof van Antwerpen in de zaak rond Wout van Aert.

Wat er gebeurde: 

 

Wout van Aert dropte in september 2018 een bom in wielerland. Hij verbrak eenzijdig en met onmiddellijke ingang zijn overeenkomst met Sniper Cycling, de structuur achter wielerploeg Crelan-Charles. Zo kon hij vrij tekenen bij Jumbo-Visma. Zijn oude contract liep nochtans nog 15 maanden.

 

Ploegmanager Nick Nuyens trok naar de rechtbank: hij ontkende de aangehaalde dringende redenen en eiste een verbrekingsvergoeding van 1,1 miljoen euro. Wout van Aert beweerde dat er heel wat slechte afspraken waren, maar had het vooral over een definitieve vertrouwensbreuk door een affaire met ploegleider Niels Albert. Hierdoor voelde hij zich volledig geïsoleerd in z’n ploeg en was er volgens hem geen enkele samenwerking meer mogelijk. Hij verbrak de overeenkomst met onmiddellijke ingang.

 

De Arbeidsrechtbank van Mechelen volgde het standpunt van de toprenner. In een vonnis van negentien pagina’s oordeelde de rechtbank dat de vertrouwensband tussen Nick Nuyens en Wout van Aert zodanig was geschonden, dat van een gezonde arbeidsrelatie geen sprake meer was. Hij legde de fout bij de werkgever en  achtte de beweerde dringende reden als voldoende bewezen.

 

Nick Nuyens ging in beroep. Het Arbeidshof oordeelde nu ook anders en stelt nu Wout van Aert in het ongelijk. Volgens het Hof bewijst van Aert zijn beweringen niet. Het staat dus niet vast dat Nick Nuyens ongeoorloofde druk op Niels Albert uitoefende om hem een document te doen ondertekenen…  Resultaat: de eenzijdige contractsbreuk van van Aert was ongerechtvaardigd, hij moet nu een verbrekingsvergoeding betalen van maar liefst 662.000 euro.

 

Verbrekingsvergoeding

De wet van 24 februari 1978 is de basis voor het arbeidsrechtelijk statuut van sporters in België. Er zijn heel wat gelijkenissen met de normale Arbeidswet, maar toch ook enkele verschillen.

 

Een belangrijk verschil is de verbrekingsvergoeding, en dat zal Wout van Aert nu goed beseffen. Wout van Aert was als topsporter gebonden door zo een specifieke arbeidsovereenkomst. Een sporter die zijn ploeg vroegtijdig wenst te verlaten, denkt dus best twee keer na. Als er een voldoende dringende reden (bewezen) is, kan hij zijn team verlaten met onmiddellijke ingang en zonder verbrekingsvergoeding.

 

Ontslag dringende redenen

Bepaalde feiten zijn zo ernstig dat ze elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maken (artikel 35 van de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).

 

Zo’n ernstige feiten rechtvaardigen het ontslag om dringende reden, zonder opzeggingsvergoeding of opzegstermijn. Wie die feiten inroept, moet ze ook bewijzen.

 

Zowel de sporter als de ploeg kunnen een dringende reden inroepen. Zowel de werkgever als de werknemer dus.

 

Ontslag met dringende redenen: procedure

De wetgever eist dat strenge vormvereisten worden nageleefd bij ontslag om dringende redenen. De ingeroepen redenen moeten voldoende ernstig en dringend zijn, en bewezen worden.

 

  1. De arbeidsovereenkomst moet worden verbroken binnen de 3 werkdagen vanaf de dag nadat de ernstige feiten zijn vastgesteld.
  2. Vervolgens moet de andere partij schriftelijk (aangetekend) opnieuw binnen de 3 werkdagen geteld vanaf de dag nadat de overeenkomst werd verbroken op de hoogte brengen van de redenen van het ontslag.

Werd je onterecht ontslaan om dringende reden door je werkgever? Heb je een werknemer op iets betrapt en wil je hem daarom onmiddellijk ontslaan? Of ben je het niet eens met de ingeroepen reden van je werknemer die plotseling zonder opzegtermijn vertrekt? Dan kan je je wenden tot de Arbeidsrechtbank.

 

De Arbeidsrechtbank zal dan eerst oordelen of de vormvoorwaarden zijn nageleefd, en vervolgens pas of de ingeroepen reden zwaarwichtig genoeg is om een ontslag om dringende reden te verrechtvaardigen. De enige sanctie is dan de betaling van de verbrekingsvergoeding.

 

Contacteer ons advocatenkantoor

Opgepast bij een ontslag om dringende redenen. Er zijn heel wat vormvoorwaarden. Gelijk hebben is iets anders dan gelijk krijgen voor een rechtbank.

 

Informeer je tijdig!

 

Ons advocatenkantoor staat je bij in dergelijke gevallen. Zowel voor de werkgever, maar ook voor de werknemer. In een sportcontext, maar natuurlijk ook in een normale arbeidscontext.  

 

Contacteer meester Michiel Van Eeckhoutte (vaneeckhoutte@vbadvocaten.be)  en meester Bram Allemeersch (allemeersch@vbadvocaten.be) voor onmiddellijk advies of bijstand in arbeidsrecht of sportrecht.

contractbreuk wout van aert

Kernexpertises — Ontslag met verbrekingsvergoeding

Kernexpertises